23 lutego 2018

Napisał
PIĄTEK PIERWSZEGO TYGODNIA WIELKIEGO POSTU


Mt 5,20-26

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.
Słyszeliście, że powiedziano przodkom: «Nie zabijaj»; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu «Raka», podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł «Bezbożniku», podlega karze piekła ognistego.
Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i ofiaruj dar swój.
Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę powiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz”.


     „Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego.”
Chrystus Pan mówi do Swoich uczniów w Kazaniu na Górze, zapisanym w Ewangelii według św. Mateusza. Mówi i do nas (bo przecież my też jesteśmy Jego uczniami) tymi samymi słowami o tym, że nasza „sprawiedliwość ma być większa”. Kolejne wiersze i rozdziały tego Jezusowego kazania wyjaśniają bardziej szczegółowo to, co się kryje za tym zdaniem naszego Mistrza. Zatrzymajmy się jednak w tym momencie przy tym słowie Chrystusa, gdzie mówi nam o tym, że sprawiedliwość, o którą Mu chodzi, ma być „większa”. Jezus nam więc stawia wyżej poprzeczkę dla naszego życia chrześcijańskiego. Chce On też, by ta poprzeczka niejako „ciągle się podnosiła”. Mamy bowiem nieustannie pracować nad sobą, nad swym postępowaniem, nad wypełnianiem nauki naszego Pana – tak, byśmy rzeczywiście ciągle do Chrystusa się zbliżali, byśmy ciągle lepiej Jego wolę wypełniali. Nie jest możliwe dla człowieka, by stał się w pełni doskonałym, jednak nie zwalnia to nas od pracy nad sobą. Nie możemy bowiem „stać w miejscu”. Skorzystajmy z trwającego czasu Wielkiego Postu, by wsłuchać się lepiej w słowo Jezusowe skierowane do nas – byśmy mogli starać się je lepiej wypełniać. Chrystus Pan stawia nam wysokie wymagania – ale chce, byśmy starali się je realizować!
Czytany 164 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png