25 lutego 2018

Napisał
DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU


Mk 9, 2-10

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden wytwórca sukna na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem.
Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: „Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni.
I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa.
A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych.


     „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie.”
Każdego roku, właśnie w drugą niedzielę Wielkiego Postu przypomina nam liturgia to szczególne wydarzenie w czasie publicznej działalności Pana Jezusa, które nazywamy Przemienieniem Pańskim. Zabrawszy ze Sobą Piotra, Jakuba i Jana na miejsce odosobnione, ukazuje im, na tyle, na ile mogli ją oglądać oczyma ludzkimi, Swoją chwałę. Obecność Mojżesza i Eliasza, dwóch wielkich postaci ze Starego Testamentu była potwierdzeniem tego, że Jezus jest rzeczywiście Mesjaszem, zapowiadanym przez słowo Boże i oczekiwanym przez Naród Wybrany. Objawienie tej prawdy zostało uzupełnione słowem Boga Ojca, który mówi trzem uczniom Jezusa – i mówi również nam: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”. Wskazanie to jest ciągle aktualne, jednak w czasie tych tygodni prowadzących nas do rozważania tajemnic Wielkiego Tygodnia w szczególny sposób jesteśmy wezwani do słuchania Chrystusa Pana, Jego słowa, Jego Dobrej Nowiny. Przeżywajmy ten czas w szczególny sposób otwierając nasze serca na głos Jego nauki w czasie Mszy św., nabożeństw wielkopostnych, rekolekcji czy dni skupienia. Bierzmy także do rąk Księgę słowa Bożego, aby czytać i rozważać to słowo – szczególnie medytując nad wielką miłością Boga dla człowieka, dla każdego z nas. To dlatego, że On „do końca nas umiłował”, ofiarował On Siebie w ofierze naszego odkupienia.
Czytany 177 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png