26 lutego 2018

Napisał
PONIEDZIAŁEK DRUGIEGO TYGODNIA WIELKIEGO POSTU


Łk 6,36-38

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone.
Dawajcie, a będzie wam dane: miarą dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrze wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie”.


     „Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie.”
Różne są te miary, którymi się posługujemy w codziennym życiu: długości, pojemności, wagi... Miarę można też w różny sposób wykorzystać, dokonując pomiaru w sposób uczciwy, bądź też z zamiarem wprowadzenia w błąd, oszukania drugiego człowieka. Można mierzyć w sposób bardzo skrupulatny, z dokładnością nawet do „miejsc po przecinku” – albo też traktując sprawę w sposób szczodry, hojny – szczególnie jeśli chodzi o to, by dać coś bliźniemu, podzielić się z nim tym, co sami posiadamy... Słowa dzisiejszej Ewangelii skłaniają do refleksji nad tymi miarami, którymi posługujemy się na co dzień i nad sposobem, w jaki z nich korzystamy. Warto troszczyć się o to, by w sposób uczciwy wymierzać to, co powinniśmy dać innym, co powinniśmy dać jako nasze zobowiązanie – bez oszukiwania, nie zatrzymując dla siebie tego, co powinniśmy oddać. Warto troszczyć się też o to, by dając innym, dzieląc się z innymi tym, co posiadamy – czynić to zawsze z sercem, w sposób hojny, otwarty. Dzielić się miarą miłości, tą miarą, o której mówi nam Jezus, że jest ona dobra, natłoczona, utrzęsiona i opływająca. Takiej miary, takiego mierzenia uczy nas Chrystus, który pozostawił nam własny przykład ofiary złożonej na Golgocie – gdzie nam ukazał miłość dla nas, miłość do końca, miłość bez miary.
Czytany 183 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png