9 marca 2018

Napisał
PIĄTEK TRZECIEGO TYGODNIA WIELKIEGO POSTU


Mk 12,28b-34

Jeden z uczonych w Piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał Go: „Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?”
Jezus odpowiedział: „Pierwsze jest: «Słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą». Drugie jest to: «Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego». Nie ma innego przykazania większego od tych”.
Rzekł Mu uczony w Piśmie: „Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznieś powiedział, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary”.
Jezus widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: „Niedaleko jesteś od królestwa Bożego”. I nikt już nie odważył się więcej Go pytać.


      „Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?”
Takie pytanie zostaje postawione Jezusowi przez pewnego uczonego w Piśmie. Czy wynikało ono z autentycznego poszukiwania odpowiedzi na wątpliwości związane z hierarchią praw i zobowiązań postawionych do zrealizowania przed Ludem Bożym – czy też było wyrazem szukania jakiegoś punktu zaczepienia dla oskarżenia Jezusa? Nie wiemy. Niemniej jednak odpowiedź dana przez Chrystusa na postawione pytanie i zwrócenie uwagi na prymat miłości, na pierwszeństwo miłości, na ważność przykazania miłości jest wskazaniem bardzo istotnym także dla nas. Jezus mówi nam o tym, że pierwsze i najważniejsze jest przykazanie miłości Boga. On ma być przez nas miłowany nade wszystko, On ma mieć pierwsze miejsce w naszym sercu i w naszym życiu. I od razu wiąże z tym przykazaniem przykazanie miłości bliźniego. Te dwa przykazania, te dwa drogowskazy pokazują nam właściwą drogę i pomagają także we właściwy sposób ułożyć różne sprawy naszej codzienności, które mogą nieraz się w różny sposób mieszać i gmatwać. W czasie Wielkiego Postu, w czasie przeżywania w naszych parafiach dni rekolekcyjnych i dni sakramentu pokuty trzeba nam o tym pamiętać. To nam też pomoże we właściwy sposób, we właściwej kolejności ustawić sprawy naszego życia. Jeśli bowiem Bóg i Jego nauka jest na pierwszym miejscu (czyli na właściwym miejscu) – to wszystko inne znajdzie swoje miejsce.
Czytany 235 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png