25 marca 2018

Napisał
NIEDZIELA PALMOWA


Mk 11,1-10


Gdy się zbliżali do Jerozolimy, do Betfage i Betanii na Górze Oliwnej, Jezus posłał dwóch spośród swoich uczniów i rzekł im: „Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz przy wejściu do niej znajdziecie oślę uwiązane, na którym jeszcze nikt z ludzi nie siedział. Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj. A gdyby was kto pytał, dlaczego to robicie, powiedzcie: «Pan go potrzebuje i zaraz odeśle je tu z powrotem»”.
Poszli i znaleźli oślę przywiązane do drzwi z zewnątrz, na ulicy. Odwiązali je, a niektórzy ze stojących tam pytali ich: „Co to ma znaczyć, że odwiązujecie oślę?” Oni zaś odpowiedzieli im tak, jak Jezus polecił. I pozwolili im.
Przyprowadzili więc oślę do Jezusa i zarzucili na nie swe płaszcze, a On wsiadł na nie. Wielu zaś słało swe płaszcze na drodze, a inni gałązki zielone ścięte na polach. A ci, którzy Go poprzedzali i którzy szli za Nim, wołali: „Hosanna. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. Błogosławione królestwo ojca naszego Dawida, które przychodzi. Hosanna na wysokościach.”.


     „Hosanna. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie.”
Niedziela Palmowa, na tydzień przed uroczystością Zmartwychwstania Pańskiego przypomina nam wydarzenia związane z wjazdem Jezusa do Jerozolimy przed Paschą. Wjeżdżał On do Miasta Świętego wśród radosnych okrzyków tych, którzy tam byli i Mu towarzyszyli. Jednak również liturgia Niedzieli Palmowej przypomina wydarzenia z drugiej połowy tego samego tygodnia, kiedy to Jezus został aresztowany, umęczony i ukrzyżowany na Golgocie. Ukazuje nam więc dzisiejszy dzień różne postawy ludzkie w odniesieniu do Chrystusa Pana. Widzimy tych, którzy witają Go z radością i tych, którzy Go odrzucili i domagali się Jego śmierci. Te różne ludzkie postawy mobilizują nas do refleksji nad naszą postawą wobec Zbawiciela. Musimy zadać sobie pytanie o to, czy chcielibyśmy włączyć się do grona witających Jezusa z radosnymi okrzykami – czy też może chcemy się od Niego odwrócić i odejść, podążając przez życie jakąś własną, zaplanowaną przez siebie drogą? Obyśmy potrafili zaufać Jezusowi, obyśmy potrafili pozostać Mu wierni każdego dnia naszego życia. Niech dni Wielkiego Tygodnia pomogą nam w pogłębieniu naszej miłości dla Boga, naszego zaufania Jego słowu, naszej gotowości do podążania za Nim także i wtedy, kiedy to dla nas będzie oznaczać podejmowanie i niesienia krzyża naszego życia.
Czytany 251 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png