27 marca 2018

Napisał
WTOREK WIELKIEGO TYGODNIA


J 13,21-33.36-38

Jezus w czasie wieczerzy z uczniami swoimi doznał głębokiego wzruszenia i tak oświadczył: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeden z was Mnie zdradzi”. Spoglądali uczniowie jeden na drugiego niepewni, o kim mówi.
Jeden z uczniów Jego, ten, którego Jezus miłował, spoczywał na Jego piersi. Jemu to dał znak Szymon Piotr i rzekł do niego: „Kto to jest? O kim mówi?” Ten oparł się zaraz na piersi Jezusa i rzekł do Niego: „Panie, kto to jest?”
Jezus odpowiedział: „To ten, dla którego umaczam kawałek chleba i podam mu”. Umoczywszy więc kawałek chleba, wziął i podał Judaszowi, synowi Szymona Iskarioty. A po spożyciu kawałka chleba wszedł w niego szatan.
Jezus zaś rzekł do niego: „Co chcesz czynić, czyń prędzej”. Nikt jednak z biesiadników nie rozumiał, dlaczego mu to powiedział. Ponieważ Judasz miał pieczę nad trzosem, niektórzy sądzili, że Jezus powiedział do niego: „Zakup, czego nam potrzeba na święta”, albo żeby dał coś ubogim. On zaś po spożyciu kawałka chleba zaraz wyszedł. A była noc.
Po jego wyjściu rzekł Jezus: „Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim chwałą otoczony, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale jak to Żydom powiedziałem, tak i wam teraz mówię, dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie”.
Rzekł do Niego Szymon Piotr: „Panie, dokąd idziesz?”
Odpowiedział mu Jezus: „Dokąd Ja idę, ty teraz za Mną pójść nie możesz, ale później pójdziesz”.
Powiedział Mu Piotr: „Panie, dlaczego teraz nie mogę pójść za Tobą? Życie moje oddam za Ciebie”.
Odpowiedział Jezus: „Życie swoje oddasz za Mnie? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Kogut nie zapieje, aż ty trzy razy się Mnie wyprzesz”.


     „Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Kogut nie zapieje, aż ty trzy razy się Mnie wyprzesz.”
Jakże boleśnie musiały zabrzmieć Piotrowi słowa Jezusa, że zaprze się on Swojego Mistrza. A przecież dopiero co zapewniał, że jest gotów pójść wszędzie za Jezusem, że jest nawet gotów życie oddać za Niego. Jednak już najbliższe godziny miały ukazać prawdę słów Zbawiciela. Przyszedł moment po pojmaniu Jezusa, kiedy to Szymon Piotr na dziedzińcu domu arcykapłańskiego wyparł się Chrystusa, nie przyznał się do tego, że należy do grona Jego uczniów. Wiemy jednak, że Piotr gorzko tego żałował, że zapłakał zrozumiawszy to, co się stało, że Jezus mu przebaczył – i stal się on, Piotr, gorliwym świadkiem Chrystusowej Ewangelii. Postawa Piotra żałującego tego, że zaparł się Mistrza, że nie był gotów w tamtym momencie dać świadectwo – i jego przemiana, to szczególny dla nas wzór, szczególnie w tych dniach naszego rozważania o Męce Pana, ale i rozważania o tym, jakie jest nasze świadectwo o Jezusie dawane na drogach codzienności. Św. Piotrze, wstawiaj się za nami u Pana, by obdarzał nas Swoimi łaskami, byśmy potrafili odważnie przyznawać się do naszej wiary, byśmy nie wstydzili się tego, że jesteśmy członkami Kościoła św., uczniami Jezusa, byśmy potrafili mówić wobec tych ludzi, których spotykamy w życiu o tym, czego Pan nas uczy. Św. Piotrze, Apostole, módl się za każdym z nas!
Czytany 296 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png