28 marca 2018

Napisał
ŚRODA WIELKIEGO TYGODNIA


Mt 26,14-25

Jeden z Dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i rzekł: „Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam”. A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby Go wydać.
W pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go: „Gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali Paschę do spożycia?”
On odrzekł: „Idźcie do miasta, do znanego nam człowieka i powiedzcie mu: «Nauczyciel mówi: Czas mój jest bliski; u ciebie chcę urządzić Paschę z moimi uczniami»”. Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus, i przygotowali Paschę.
Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z dwunastu uczniami. A gdy jedli, rzekł: „Zaprawdę powiadam wam: jeden z was Mnie zdradzi”.
Zasmuceni tym bardzo, zaczęli pytać jeden przez drugiego: „Chyba nie ja, Panie?”
On zaś odpowiedział: „Ten, który ze Mną rękę zanurza w misie, on Mnie zdradzi. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o Nim jest napisane; lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził”.
Wtedy Judasz, który Go miał zdradzić, rzekł: „Czy nie ja, Rabbi?” Mówi mu: „Tak jest, ty”.


     „Zaprawdę powiadam wam: jeden z was Mnie zdradzi.”
Nie potrafimy pojąć do końca przyczyn stojących za tym, że jeden z grona tych, którzy byli najbliżsi Jezusowi, którzy widzieli Jego znaki, słuchali Jego nauki – zdradził Go. Przyjął zapłatę pieniężną wyrażając gotowość wydania Go przedstawicielom władzy. Jak wiemy z dalszych słów opisu ewangelicznego, tak też i uczynił, w Ogrodzie Oliwnym. Nie potrafimy do końca zrozumieć jakie były motywy takiego postępowania ze strony Judasza Iskarioty. Niemniej jednak przypomnienie jego postaci i jego zachowania w środę Wielkiego Tygodnia powinno być dla nas okazją do refleksji nad naszą postawą wierności Chrystusowi. Przeżywając dni Wielkiego Tygodnia, przeżywając ten czas tak szczególny, przypominający nam wielką miłość Chrystusa Pana dla nas, na nowo powiedzmy Jezusowi o naszej miłości dla Niego – miłości odpowiadającej na Jego miłość ukazaną nam w tak wyjątkowy sposób przez Ofiarę Krzyża. Na nowo Chrystusowi powiedzmy o naszej wierze w Niego, o naszym zaufaniu Jemu, o naszej nadziei pokładanej w Nim. Prośmy Go, by dał nam męstwo w wierze, by dopomógł nam wiernie przy Nim trwać, by wspierał nas Swoja łaską, byśmy potrafili pamiętać o tym, że On ma być zawsze na pierwszym miejscu w naszym życiu, że mamy w naszej codzienności o Nim dawać nieustanne świadectwo i w obronie wiary naszej być gotowi stawać.
Czytany 285 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png