29 marca 2018

Napisał
WIELKI CZWARTEK


J 13,1-15

Było to przed Świętem Paschy. Jezus widząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował.
W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby Go wydać, widząc, że Ojciec dał Mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do miednicy. I zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany.
Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do Niego: „Panie, Ty chcesz mi umyć nogi?” Jezus mu odpowiedział: „Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale później to będziesz wiedział”. Rzekł do Niego Piotr: „Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał”.
Odpowiedział mu Jezus: „Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną». Rzekł do Niego Szymon Piotr: „Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę”.
Powiedział do niego Jezus: „Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy”. Wiedział bowiem, kto Go wyda, dlatego powiedział: „Nie wszyscy jesteście czyści”.
A kiedy im umył nogi, przywdział szaty, i gdy znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: „Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy Mnie nazywacie «Nauczycielem» i «Panem» i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem”.


     „Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem.”
Bogata liturgia dnia dzisiejszego, Wielkiego Czwartku, prowadzi nas do dwóch Mszy świętych. Pierwsza: to Msza św. Krzyżma, odprawiana w godzinach przedpołudniowych w katedrze, przez biskupa w koncelebrze z liczna grupą księży przybyłych z całej diecezji. Podczas tej Mszy św. biskup poświęca Krzyżmo św. i Olej Chorych – które później w ciągu najbliższego roku będą służyć podczas czynności liturgicznych w naszej diecezji. Także podczas tej Mszy św. kapłani odnawiają swoje kapłańskie przyrzeczenia. A czynią to właśnie w Wielki Czwartek, bo to dzień ustanowienia Kapłaństwa przez Jezusa Chrystusa. A wieczorem: gromadzimy się w naszych świątyniach, by celebrować Mszę św. Wieczerzy Pańskiej. W czasie każdej Mszy św. słyszymy słowa Jezusa z Wieczernika Wielkiego Czwartku. Ale właśnie dziś, słowa i gesty Chrystusa sprzed Jego Męki mają dla nas szczególną wymowę. Kiedy więc Chrystus mówi do nas właśnie w wieczór Wielkiego Czwartku o tym, że On pozostawia przykład do naśladowania – także i przez to, że umył nogi Swoim uczniom: to pomyślmy nad tym, jak możemy naśladować Chrystusa w swoim życiu. Naśladować w postawie służby, w postawie miłości miłosiernej. Może jeszcze teraz, w tych dniach Wielkiego Tygodnia jest ktoś, kto na naszą pomoc czeka? Jak możemy naśladować Chrystusa?
Czytany 297 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png