30 marca 2018

Napisał
WIELKI PIĄTEK

J 19,28-37

Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: Pragnę. Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę pełną octu i do ust Mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: Wykonało się! I skłoniwszy głowę wyzionął ducha.

Był to dzień Przygotowania; aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat – ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem – Żydzi prosili Piłata, aby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Nim byli ukrzyżowani. Lecz kiedy podeszli i do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło Pismo: Kości Jego nie będą łamane. I znowu na innym miejscu mówi Pismo: Będą patrzeć na Tego, którego przebodli.


     „Będą patrzeć na Tego, którego przebodli.”
Wielki Piątek. Dzień jakże wyjątkowy w liturgii i życiu Kościoła św. Dziś w szczególny sposób przypominamy sobie wielką miłość Jezusa dla nas, miłość ukazaną nam w ofierze Krzyża. Rozważamy poszczególne etapy Jego drogi, która Go prowadziła od Ogrodu Oliwnego aż na Golgotę. Przewodnikiem jest nam św. Jan, umiłowany uczeń i Ewangelista, który nam pozostawił pisemną relację z tych wydarzeń. W czasie popołudniowej liturgii w naszych świątyniach czytany będzie cały ten tekst (rozdziały 18-19), warto też sięgnąć do niego w ramach osobistej lektury i refleksji. Zatrzymajmy się w tym momencie przy słowach, zacytowanych ze Starego Testamentu, które św. Jan odnosi do Ukrzyżowanego Jezusa: „Będą patrzeć na Tego, którego przebodli”. Tak, patrzyli na Jezusa ci, którzy byli świadkami Jego ukrzyżowania i śmierci. My też chcemy patrzeć na Jezusa, aby rozważać Jego cierpienia i Jego miłość, którą okazał nam właśnie przez to, że przyjął na Siebie te właśnie cierpienia. Patrzmy na Jezusa, aby też wyrażać Mu naszą miłość i wdzięczność za Jego ofiarę naszego odkupienia. Patrzmy nie tylko dzisiaj, ale często spoglądajmy na Krzyż naszego Zbawiciela, aby ciągle na nowo przypominać sobie to, co się wydarzyło na Krzyżu w Wielki Piątek, patrzmy, aby dziękować naszemu Odkupicielowi, Chrystusowi Panu za Jego ofiarę krzyżową.
Czytany 276 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png