31 marca 2018

Napisał
WIELKA SOBOTA


1 P 1,18-21

Wiecie, że z waszego, odziedziczonego po przodkach, złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy. On był wprawdzie przewidziany przed stworzeniem świata, dopiero jednak w ostatnich czasach się objawił ze względu na was. Wyście przez Niego uwierzyli w Boga, który wskrzesił Go z martwych i udzielił Mu chwały, tak że wasza wiara i nadzieja są skierowane ku Bogu.


Sobota Wielkiego Tygodnia. Dzień szczególnej ciszy w naszych świątyniach. Przybywamy tam z naszymi koszykami wypełnionymi świątecznymi potrawami, przygotowanymi na wspólne świętowanie w gronie rodzinnym podczas wielkanocnego śniadania. Ale w tych kościołach trwa też adoracja przy Grobie Pańskim. Przygotowane miejsce, w którym jest wystawiona monstrancja z Jezusem w Eucharystii w szczególny sposób przemawia do nas, mówiąc o Jezusowej miłości dla każdego człowieka, miłości tak wielkiej, że oddał On za nas Swoje życie w ofierze krzyżowej. O tej miłości Jezusa dla nas mówią także słowa św. Piotra z jego listu, którego fragment jest dziś czytany w Liturgii Godzin w modlitwie nieszpornej. Zostaliśmy wykupieni „drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy”. W szczególny sposób mamy dziś o tej prawdzie pamiętać i Bogu dziękować za ten dar odkupienia, którym zostaliśmy obdarzeni, przez Jezusową ofiarę złożona dla odkupienia świata, dla odkupienia każdego człowieka. Idąc do świątyni z koszyczkiem świątecznych potraw, czy też może znajdując się obok kościoła w trakcie załatwiania ostatnich spraw przed Świętami, zatrzymajmy się na modlitwie przed Bożym Grobem, aby oddać cześć Jezusowi, naszemu Odkupicielowi. Złóżmy nasze z serca płynące dziękczynienie za Jego miłość dla nas i prośmy o Jego błogosławieństwo na czas świętowania Jego zmartwychwstania.
Czytany 218 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png