2 kwietnia 2018

Napisał
PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY


Mt 28,8-15

Gdy anioł przemówił do niewiast, one pospiesznie oddaliły się od grobu z bojaźnią i wielką radością i biegły oznajmić to Jego uczniom.
A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: „Witajcie”. One zbliżyły się do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: „Nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą”.
Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli: „Rozpowiadajcie tak: Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli Go, gdyśmy spali. A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu”.
Oni zaś wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego.


     „Nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą.”
W kolejnym dniu Oktawy Wielkanocnej czytamy o tym, jak Zmartwychwstały Jezus przekazał niewiastom polecenie, aby udały się do Jego uczniów z wieścią o tym, że On żyje. Mają oni udać się do Galilei, gdzie będą mogli Go spotkać. Niewiasty spełniły polecenie, które im zostało dane. Konsekwentnie kolejne osoby, kolejne pokolenia przejmowały to zadanie dawania świadectwa o tym, że Jezus żyje, że On powstał z martwych – oraz gdzie można Go spotkać. My, uczniowie Jezusa żyjący w XXI wieku także mamy dawać naszym braciom i siostrom świadectwo o tej prawdzie: Jezus żyje! Taka jest nasza wiara. Prawda o zmartwychwstaniu Chrystusa Pana jest fundamentalną prawdą naszej wiary. Realizując nasze codzienne obowiązki, realizując nasze chrześcijańskie powołanie mamy głosić tę prawdę innym. Jednocześnie mamy też głosić naszą wiarę w to, że spotykamy się z Panem w świątyni podczas sprawowania Ofiary Mszy św., czy też podczas adoracji eucharystycznej. Spotykamy się z Nim przyjmując każdy z siedmiu sakramentów św. – bo On sam je ustanowił. Spotkamy się podczas osobistej modlitwy i w czasie lektury i medytacji słowa Bożego zapisanego na kartach Biblii. Tak, Chrystus żyje i my z Nim się spotykamy na drogach naszego życia. Bądźmy tego świadkami!
Czytany 208 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png