10 kwietnia 2018

Napisał
WTOREK DRUGIEGO TYGODNIA WIELKANOCNEGO


J 3,7-15

Jezus powiedział do Nikodema:
„Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha”.
W odpowiedzi rzekł do Niego Nikodem: „Jakżeż to się może stać?”
Odpowiadając na to rzekł mu Jezus: „Ty jesteś nauczycielem Izraela, a tego nie wiesz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, że to mówimy, co wiemy, i o tym świadczymy, cośmy widzieli, a świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeżeli wam mówię o tym, co jest ziemskie, a nie wierzycie, to jakżeż uwierzycie temu, co wam powiem o sprawach niebieskich? I nikt nie wstąpił do nieba oprócz Tego, który z nieba zstąpił – Syna Człowieczego.
A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne”.


     „ (...) potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne.”
W rozmowie z faryzeuszem Nikodemem (której relację przekazał nam św. Jan w swej Ewangelii) zostały poruszone przez Jezusa ważne tematy dotykające przyczyny Jego przyjścia na świat, Jego dzieła odkupienia człowieka. Wśród tych tematów jest także ten, o którym czytamy dzisiaj: „wywyższenie Syna Człowieczego”. On został wywyższony na Krzyżu, Jezus został wywyższony przez przybicie do Krzyża na Golgocie. Chrystus został skazany na śmierć przeznaczoną dla wielkich zbrodniarzy, na śmierć połączoną z ogromnym cierpieniem, śmierć wydłużoną w czasie. Chrystus Pan zwyciężył śmierć, On powstał z martwych. Trzeciego dnia, o poranku w niedzielę okazało się, że grób Jego jest pusty. On ukazywał się uczniom po Swoim zmartwychwstaniu, umacniając tym samym ich wiarę w to, że On naprawdę żyje. Jednak Krzyż Jezusa wciąż pozostaje dla nas ważnym punktem odniesienia. Znak krzyża, który umieszczamy w różnych miejscach jest dla nas przypomnieniem tego, co Jezus uczynił dla nas, co On wycierpiał dla nas. Spoglądajmy często na Krzyż naszego Zbawiciela, by przypominać sobie tę Chrystusową miłość dla nas. Spoglądajmy i dziękujmy Jezusowi za Jego miłość, miłość wielką, miłość „do końca”, jak to zapisał św. Jan Ewangelista.
Czytany 246 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png