11 kwietnia 2018

Napisał
ŚRODA DRUGIEGO TYGODNIA WIELKANOCNEGO


J 3,16-21

Jezus powiedział do Nikodema: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.
A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu”.


     „Tak Bóg umiłował świat, że Syna Swego Jednorodzonego dał...”
Zdanie, które słyszymy podczas dzisiejszej liturgii Mszy św., a pochodzące z trzeciego rozdziału Ewangelii według św. Jana, jest tak bardzo wymowne. Bóg umiłował świat, Bóg tak miłuje świat, a więc Bóg tak miłuje każdego z nas – że daje nam Swego Jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystusa. Kiedy rozważamy tajemnice życia ziemskiego Chrystusa, dostrzegamy tę wielką miłość Boga dla ludzi. Dostrzegaliśmy ją w tym wszystkim, co rozważaliśmy podczas dni Wielkiego Tygodnia. Jezusowe cierpienia podjęte dla nas, Jego Męka, Jego Krzyż niesiony dla naszego Odkupienia, Jego śmierć na tym Krzyżu: wszystko to nam mówiło o wielkiej miłości Boga dla nas. Także i teraz, w czasie wielkanocnym, i każdego dnia naszego życia, kiedy spoglądamy na Krzyż naszego Zbawiciela, to możemy na nowo sobie uzmysłowić tę ważną prawdę: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna Swego Jednorodzonego dał...” I Bogu niech będą dzięki za tę Jego miłość nam okazaną. Ale: czy pamiętamy o tym, by Bogu dziękować za tę miłość nam okazaną? Czy pamiętamy o tym, by dziękować Jezusowi za Jego miłość? Jak często w naszej modlitwie osobistej znajdują się słowa dziękczynienia za miłość Boga nam okazaną, za miłość Boga dla każdego z nas? Nie zapominajmy o tym, by Jemu składać swe podziękowanie!
Czytany 189 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png