12 kwietnia 2018

Napisał
CZWARTEK DRUGIEGO TYGODNIA WIELKANOCNEGO


J 3,31-36

Jezus powiedział do Nikodema:
„Kto przychodzi z wysoka, panuje nad wszystkimi, a kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i po ziemsku przemawia. Kto z nieba pochodzi, Ten jest ponad wszystkim. Świadczy On o tym, co widział i słyszał, a świadectwa Jego nikt nie przyjmuje. Kto przyjął Jego świadectwo, wyraźnie potwierdził, że Bóg jest prawdomówny.
Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi słowa Boże: a z niezmierzonej obfitości udziela mu Ducha. Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz grozi mu gniew Boży”.


     „Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi słowa Boże...”
W dalszym ciągu podczas liturgii kolejnych dni okresu wielkanocnego wsłuchujemy się w słowa Jezusa z trzeciego rozdziału Ewangelii według św. Jana. To Chrystus Pan mówi o Sobie jako o Tym, który został przez Boga Ojca posłany, by głosić słowo Boże, by objawić Ojca, by światu mówić o Ojcu. Stąd raz jeszcze zostaje nam przypomniane zobowiązanie mówiące o tym, jak trzeba nam wsłuchiwać się w to, co mówi do nas Jezus przez Swoje słowo, przez Swoją Ewangelię – bo On nam przekazuje słowo Boże. Ale jednocześnie trzeba nam także pamiętać o tych, których Chrystus posyła z zadaniem kontynuowania Jego misji głoszenia Dobrej Nowiny. W sposób szczególny możemy pomyśleć o św. Janie Pawle II, naszym rodaku, wybranym w 1978 r., aby być następcą św. Piotra. Kolejna rocznica jego śmierci minęła w tym miesiącu. On przez całą tę posługę, która mu została powierzona, przez swe słowa głoszone i napisane dokumenty, głosił współczesnemu światu Boże słowo. Choć jego ziemskie życie się zakończyło, jednak te słowa pozostają darem nam przekazanym. Obyśmy potrafili do tych słów ciągle na nowo wracać – bo w niech znajduje się tak wiele wskazań dla nas, wskazań, które pewnie często jeszcze nie przyjęliśmy jako drogowskazy życia. Niech on, św. Jan Paweł II, głosiciel Bożego słowa – wciąż będzie nam przewodnikiem na drogach naszego życia!
Czytany 210 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png