15 kwietnia 2018

Napisał
TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCNA


Łk 24, 35-48

Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba.
A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: „Pokój wam”.
Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: „Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam”. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi.
Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: „Macie tu coś do jedzenia?” Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich.
Potem rzekł do nich: „To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach”. Wtedy oświecił ich umysł, aby rozumieli Pisma.
I rzekł do nich: „Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego”.


     „Wy jesteście świadkami tego.”
Istotnym zadaniem, które Jezus pozostawił Swoim uczniom: dawanie świadectwa o Nim, o Jego Ewangelii, o Jego nauce o królestwie Bożym. Wiemy, że oni rzeczywiście zrealizowali to zadanie. Głosili Dobrą Nowinę, dawali świadectwo „aż po krańce ziemi” tak, jak Zbawiciel im polecił. Dawali świadectwo słowem i czynem, postawą własnego życia i postępowaniem w różnych sytuacjach, przed którymi stawali w codzienności życia. Dawali swoje świadectwo także i wtedy, kiedy groziło im niebezpieczeństwo, kiedy byli aresztowani i więzieni, kiedy stawali przed sądami, kiedy wprost zabraniano im, aby mówili o Jezusie. Chrystus jednak i nam mówi: „jesteście świadkami tego”. On nas wzywa i posyła, byśmy byli Jego świadkami we współczesnym świecie, byśmy dawali nasze świadectwo o Jego nauce w naszym codziennym życiu wszędzie tam, gdzie jesteśmy, gdzie żyjemy, gdzie realizujemy nasze różnorodne, codzienne zajęcia. Mamy podejmować to zadanie, przekazane nam przez zmartwychwstałego Jezusa – także pośród rożnych trudności i przeciwności, także wtedy, kiedy jest to związane ze sprzeciwami ze strony ludzi wokół nas, także ludzi nam bardzo bliskich... Dawajmy więc wytrwale to świadectwo naszym bliźnim, dawajmy to świadectwo Ewangelii w każdej sytuacji. Prośmy też Zbawiciela, by nas wspierał Swą mocą dla dobrego realizowania tego zadania, które On nam powierzył.
Czytany 212 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png