17 kwietnia 2018

Napisał
WTOREK TRZECIEGO TYGODNIA WIELKANOCNEGO


J 6,30-35

W Kafarnaum lud powiedział do Jezusa:
„Jakiego dokonasz znaku, abyśmy go widzieli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: «Dał im do jedzenia chleb z nieba»”.
Rzekł do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu”.
Rzekli więc do Niego: „Panie, dawaj nam zawsze tego chleba”.
Odpowiedział im Jezus: „Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie”.


     „ (...) chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu.”
Ten, który z nieba zstępuje – tak Jezus przedstawia Siebie samego, jako Tego, który zstąpił z nieba na ziemię; to Ten, który przyjął Ciało z Maryi Dziewicy i stal się Człowiekiem. To Ten, który umarł na krzyżu, który oddał Swe życie w ofierze, abyśmy my mieli życie. To Ten, który dokonał naszego Odkupienia – Jezus Chrystus, Syn Boży, Oczekiwany Mesjasz. Ten Chrystus zechciał pozostać z nami w Eucharystii, w Najświętszym Sakramencie. On przychodzi do nas podczas każdej ofiary Mszy św. On jednak chce być nie tylko obecny na ołtarzu w czasie sprawowania Mszy św., czy też obecny w tabernakulum albo w monstrancji, dostępny dla naszej adoracji. On chce być w naszych sercach, przyjmowany przez nas podczas Komunii św. On jest bowiem – jak Sam się przedstawia – Chlebem Bożym. I jak w naszym życiu codziennym potrzebujemy chleba, korzystamy z chleba, który jest podstawową, niezbędną częścią naszego pożywienia – tak też ten Boży Chleb, Chleb Żywy zstępujący z nieba, Jezus Chrystus w Eucharystii, jest nam tak bardzo potrzebny dla naszego duchowego życia i rozwoju. Przyjmujmy więc jak najczęściej ten Boży Pokarm, którym Jezus nas obdarza. Nie odwracajmy się od Chrystusa, który nas zaprasza do Eucharystycznego Stołu, bo On chce być naszym CHLEBEM.
Czytany 274 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png