22 kwietnia 2018

Napisał
CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCNA


J 10, 11-18

Jezus powiedział:
„Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach.
Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz.
Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je potem znów odzyskać. Nikt mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca”.


     „Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca.”
Dobrze znany i często powtarzany obraz Jezusa Dobrego Pasterza. Znamy taką prezentację Jezusa z licznych obrazów czy rzeźb, z różnych tekstów biblijnych i pozabiblijnych. Łatwo sobie także w ten sposób wyobrazić Chrystusa: zatroskanego o nas w sposób podobny do zatroskania prawdziwego pasterza o powierzone sobie zwierzęta. Mówi nam Jezus o tym, że „zna Swoje owce”. Rzeczywiście Jego znajomość każdego z nas jest bardzo dobra, zna On nasze dobre i złe cechy, nasze myśli i czyny, nasze decyzje i zamierzenia. Nic nie jest przed Nim ukryte. Jednak mówi też: „moje Mnie znają”, a więc wzywa On nas do tego, byśmy troszczyli się o poznawanie Dobrego Pasterza. Mamy troszczyć się o coraz lepsze poznanie Jego Osoby, Jego nauki, Jego Ewangelii. Poznawanie to dokonuje się na drodze czytania i rozważania Jego słowa, słuchania Jego nauki poprzez różne formy, które są nam dostępne. Aby jednak prawdziwie poznawać naszego Zbawiciela i pogłębiać naszą relację z Nim potrzebny jest również czas naszej osobistej modlitwy codziennej, aby Jemu powierzać siebie i swoje sprawy – ale też, by słuchać tego, co On chce nam mówić w ciszy naszych serc. Potrzebne jest nasze uczestniczenie w Ofierze Eucharystycznej i korzystanie z sakramentów św., które zostały powierzone Kościołowi św. jako źródła Bożych łask. Troszczmy się o to poznawanie Jezusa, Dobrego Pasterza.
Czytany 213 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png