24 kwietnia 2018

Napisał
WTOREK CZWARTEGO TYGODNIA WIELKANOCNEGO


J 10,22-30

Obchodzono w Jerozolimie uroczystość Poświęcenia Świątyni. Było to w zimie. Jezus przechadzał się w świątyni, w portyku Salomona.
Otoczyli Go Żydzi i mówili do Niego: „Dokąd będziesz nas trzymał w niepewności? Jeśli Ty jesteś Mesjaszem, powiedz nam otwarcie”.
Rzekł do nich Jezus: „Powiedziałem wam, a nie wierzycie. Czyny, których dokonuję w imię mojego Ojca, świadczą o Mnie. Ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec.
Moje owce słuchają mojego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki.
Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy”.


     „Moje owce słuchają mojego głosu, a Ja znam je.”
Słowa Jezusa przedstawiają coś, co w pewnym sensie wydaje się być oczywistością. My jesteśmy Jego uczniami, jesteśmy tymi, których On nazywa owcami – a On mówi o Sobie, że jest naszym Pasterzem. Jednak musimy sobie zadawać ciągle na nowo pytanie o nasze słuchanie głosu Dobrego Pasterza, nauki Chrystusa Pana. Czy rzeczywiście mamy nasze uszy i nasze serca ciągle otwarte na Jego słowo, czy jesteśmy tymi, którzy starają się słyszeć Boży głos, kiedy On do nas mówi? To oznacza, że powinniśmy z uwagą wsłuchiwać się w Boże słowo kierowane do nas podczas każdej Mszy św., w której uczestniczymy. To oznacza, że powinniśmy w naszej codzienności sięgać do księgi Bożego słowa, jaką jest Biblia – i z uwagą czytać słowa tam zapisane, skierowane również do nas. To oznacza, że powinniśmy z chęcią uczestniczyć w różnych formach katechezy, rekolekcji, konferencji, które są nam dostępne – aby one także służyły nam pomocą w usłyszeniu Bożego słowa. To oznacza, że powinniśmy sięgać do katolickich mediów (prasa i książka, radio, telewizja, religijne strony internetowe), aby z ich pomocą poznawać i coraz lepiej rozumieć naukę Chrystusa Pana. To oznacza przeżywanie codziennej modlitwy nie tylko jako odrecytowanie znanych tekstów – ale również jako czas słuchania Boga, który chce do nas mówić. Słuchajmy Dobrego Pasterza, kiedy On do nas mówi!
Czytany 124 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png