27 kwietnia 2018

Napisał
PIĄTEK CZWARTEGO TYGODNIA WIELKANOCNEGO


J 14,1-6

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę”.
Odezwał się do Niego Tomasz: „Panie, nie wiemy dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?”
Odpowiedział mu Jezus: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie”.


     „Idę przecież przygotować wam miejsce.”
W czasie Ostatniej Wieczerzy przed Swoją męką Jezus poświęcił czas na rozmowę ze Swymi uczniami, pozostawił im Swoje ostatnie nauki i polecenia, podsumował im Swoje nauczanie zaznaczając szczególnie ważne punkty i tematy. Wśród tych właśnie tematów znajdujemy także i ten, o którym czytamy w dzisiejszym fragmencie Bożego słowa: pouczenie o domu Ojca, w którym – jak mówi Zbawiciel – jest wiele mieszkań, w którym On dla nas przygotował miejsce. Tak, w domu Ojca, w Bożym królestwie, w królestwie niebieskim jest miejsce dla każdego z nas, dla każdego z ludzi. Bóg pragnie nas przyjąć do wspólnoty ze Sobą w radości wiecznej. Musimy sobie o tym ciągle przypominać, powinniśmy ciągle tym pamiętać. Tu na świecie jesteśmy ludźmi w drodze, ludźmi przemierzającymi codzienne drogi życia: do domu, do pracy, do szkoły czy na uczelnię, do urzędów i sklepów, do różnych innych jeszcze miejsc... Jednak ten czas ziemskiego życia, ziemskiego wędrowania jest czasowo ograniczony. O tym powinniśmy pamiętać, jak też pamiętać o tym, że Bóg pragnie, by to nasze ziemskie wędrowanie, codzienne wędrowanie – było też zdążaniem do domu Ojca. Czy naprawdę staramy się o tym pamiętać?
Czytany 128 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png