28 kwietnia 2018

Napisał
SOBOTA CZWARTEGO TYGODNIA WIELKANOCNEGO


J 14,7-14

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście”.
Rzekł do Niego Filip: „Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy”.
Odpowiedział mu Jezus: „Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: «Pokaż nam Ojca?» Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła.
Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić Mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię”.


     „Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy.”
To prośba Filipa skierowana do Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy. Jeden z najbliższych uczniów Zbawiciela prosi Go o możliwość ujrzenia, zobaczenia Boga Ojca. Jego prośba w pewnym sensie wydaje się być bardzo zrozumiała, jeśli się pamięta, że pewnie nie tylko Filip czy tez pozostali z grona apostołów, ale także inni ludzie – w tym my również – mają pragnienie zobaczenia różnych rzeczy, dotknięcia ich, usłyszenia czegoś „na własne uszy”... Czyli: przekonanie się przy pomocy własnych zmysłów o prawdziwości istnienia różnych rzeczy. Jezus w odpowiedzi na prośbę Filipa mówi o tym, że kto widzi Jego, widzi też Ojca. Jest to prawda, bo On jest Synem Bożym, jest Synem Ojca, jest Tym, który objawia Ojca. Jednak czytając i rozważając ten fragment Ewangelii warto przesunąć akcent i postawić sobie sprawę w ten sposób: my, jako chrześcijanie, jako uczniowie Chrystusa Pana powinniśmy być tymi, którzy ukazują Ojca, dają świadectwo o Bogu, pomagają innym poznać Boga. Dlatego warto postawić sobie pytanie o to, w jaki sposób i na ile naprawdę nasze codzienne życie jest ukazywaniem ludziom Boga i Jego nauki, na ile rzeczywiście jesteśmy tymi, dzięki którym także ludzie dzisiejszego świata mogą „zobaczyć”, mogą poznać Boga i podjąć drogę realizacji Ewangelii także we własnym życiu?
Czytany 129 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png