29 kwietnia 2018

Napisał
PIĄTA NIEDZIELA WIELKANOCNA


J 15, 1-8

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, o ile nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie.
Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poprosicie, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami”.


     „Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę.”
Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy mówi Swoim uczniom o konieczności więzi z Nim. Używa obrazu krzewu winnego, Siebie nazywa „prawdziwym krzewem winnym”. Wiemy, że nie tylko winorośle, ale także inne rośliny do właściwego wzrostu i owocowania potrzebują w odpowiednich ilościach wody, ciepła, światła, składników mineralnych. W roślinie, która funkcjonuje normalnie jest łączność między poszczególnymi jej częściami i jest przepływ potrzebnych związków do każdej komórki. Jednak na skutek cięcia, złamania, zniszczenia – może nastąpić przerwanie tej łączności i roślina zaczyna schnąć, więdnąć, umierać... Przez ten obraz Chrystus Pan chce nam pokazać jak bardzo my potrzebujemy tej więzi, łączności z Nim. Dzięki niej możemy przyjmować od Niego to wszystko, czym On chce nas obdarzać na drodze naszego wzrostu i dojrzewania. Chodzi tu nie tylko o nasz wzrost fizyczny, ale także o wzrost duchowy, wzrost i dojrzewanie w wierze, w byciu Jego uczniami. Chodzi o przynoszenie owoców życia chrześcijańskiego. Musimy troszczyć się o stałą, ciągłą, ciągle pogłębianą więź z Nim. Mamy w Nim „trwać”, jak możemy przeczytać w dzisiejszej Ewangelii. Nie może więc nasza więź z Jezusem ograniczać się do kontaktów sporadycznych, okazjonalnych... Bądźmy zatroskani o nasze trwanie w łączności z naszym Panem i Zbawicielem!
Czytany 131 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png