3 maja 2018

Napisał
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ POLSKI


J 19,25-27

Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.
Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: „Niewiasto, oto syn Twój”. Następnie rzekł do ucznia: „Oto Matka twoja”.
I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.


     „Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja».”
Testament Jezusa ukrzyżowanego obejmował także ten moment, o którym czytamy dziś podczas liturgii: wskazanie dane umiłowanemu uczniowi, św. Janowi o tym, że powinien patrzeć na Maryję jako na Swoją Matkę. To samo słowo Chrystus kieruje do wszystkich Swoich uczniów, a więc również do nas. On nam także mówi, byśmy spoglądali na Maryję jako na Matkę. Matka, a więc osoba szczególnie zatroskana o dobro własnych dzieci, przychodząca z pomocą w różnorodny sposób. Tak czyni Maryja, której powierzamy różne nasze sprawy prosząc Ją o wstawiennictwo u Syna, Chrystusa Pana. Matka, czyli osoba darzona wielką i wyjątkową miłością przez dzieci. My darzymy Ją naszą szczególną miłością, o czym świadczy obecność różnych Jej wizerunków w naszych świątyniach, w naszych domach czy też w przydrożnych kapliczkach. O naszej miłości dla Maryi świadczą Jej sanktuaria w Polsce i w całym świecie, do których pielgrzymujemy, by w tych miejscach w szczególny sposób doświadczyć Jej obecności przy nas w naszej życiowej wędrówce. O naszej miłości świadczą liczne dzieła literackie, poetyckie, muzyczne. Dziękujmy Jezusowi za Jego testament, w którym dał nam Maryję jako naszą Matkę. Dziękujmy Maryi za to, że jest Ona naszą Matką, darzącą nas miłością i zatroskaną o nasze sprawy.
Czytany 120 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png