6 maja 2018

Napisał
SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCNA


J 15,9-17

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości.
To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.
To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.
Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywani sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.
Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go prosicie w imię moje.
To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali”.


      „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał (...)”
W kontekście Ostatniej Wieczerzy Jezus mówi o powołaniu Swoich uczniów do pracy ewangelizacyjnej. On ich wybrał i posłał z zadaniem przynoszenia owocu, owocu trwałego, owocu życia chrześcijańskiego, owocu Dobrej Nowiny zapisanej w ludzkich sercach. Wiemy o tym, że oni z wielkim zaangażowaniem realizowali to zadanie, które im zostało przekazane przez Chrystusa Pana. Świadectwo Dziejów Apostolskich czy też listów zawartych w kanonie NT to potwierdza. Jednak pragnienie naszego Zbawiciela, aby Jego nauka przynosiła owoc w ludzkich sercach i ludzkim życiu jest wciąż aktualne. Są potrzebni w każdym pokoleniu ci, którzy by odpowiedzieli na ten Boży mandat, którzy by „szli i owoc przynosili”. Potrzebni są także w czasach nam współczesnych. Ważną jest rzeczą, byśmy także sami prosili o tych Bożych robotników, o tych, którzy by odpowiadali na Boże zaproszenie i w różnych miejscach naszej diecezji, naszego kraju i całego świata – dawali świadectwo o nauce naszego Zbawiciela. Pamiętajmy o tym, by w naszych modlitwach ciągle była obecna intencja o nowe powołania do posługi kapłańskiej, do życia konsekrowanego, do pracy na terenach misyjnych. Prośmy, by wielu ludzi młodych mogło usłyszeć w swoich sercach Boży głos i potrafili z radością i wielkim zaangażowaniem odpowiedzieć na Boże zaproszenie.   
Czytany 103 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png