10 maja 2018

Napisał
CZWARTEK SZÓSTEGO TYGODNIA WIELKANOCNEGO


J 16,16-20

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeszcze chwila, a nie będziecie Mnie oglądać, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie”.
Wówczas niektórzy z Jego uczniów mówili między sobą: „Co to znaczy, co nam mówi: «Chwila, a nie będziecie Mnie oglądać, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie»; oraz: «Idę do Ojca?»” Powiedzieli więc: „Co znaczy ta chwila, o której mówi? Nie rozumiemy tego, co mówi”.
Jezus poznał, że chcieli Go pytać, i rzekł do nich: „Pytacie się jeden drugiego o to, że powiedziałem: «Chwila, a nie będziecie Mnie oglądać, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie?» Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość”.


     „Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość.”
Żegnając się ze Swoimi uczniami podczas Ostatniej Wieczerzy, Jezus mówi im o smutku. Nie jest to na pewno temat przyjemny, łatwy. Człowiek woli na ogół myśleć o sprawach radosnych, woli przeżywać w swoim własnym życiu chwile piękne, przyjemne. Jednak wiemy też, że te radości ziemskie są zwykle przemijające, krótkotrwałe, często bardzo płytkie. Chrystus Pan ze Swej strony zachęca nas do poszukiwania radości głębokiej, trwałej, prawdziwej. Taką radość On daje Swoim uczniom, taką radość przeżywają ci, którzy troszczą się o jedność ze Zbawicielem, ci, którzy przez swoją codzienność zdążają drogami wskazanymi przez Niego w Ewangelii. I nawet jeśli codzienność życiowa na ziemi przynosi chwile doświadczeń bolesnych, trudnych, ciężkich do uniesienia, to podążanie drogą wskazaną przez Jezusa, podążanie przez codzienność w łączności z Nim daje nam ufność serca, że On nas wspiera, daje nam umocnienie w tych chwilach trudnych, daje nam siłę do stawiania czoła tym doświadczeniom – oraz ufność, że On pozostaje z nami każdego dnia. On daje nam też Swe zapewnienie o tym, że czeka na nas u kresu ziemskiej drogi, w domu Ojca, gdzie pragnie nas obdarzyć radością wieczną w Swoim królestwie. Pewność tej obietnicy naszego Zbawiciela niech nam zawsze towarzyszy!
Czytany 116 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png