12 maja 2018

Napisał
SOBOTA SZÓSTEGO TYGODNIA WIELKANOCNEGO


J 16,23b-28

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje: Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna.
Mówiłem wam o tych sprawach w przypowieściach. Nadchodzi godzina, kiedy już nie będę wam mówił w przypowieściach, ale całkiem otwarcie oznajmię wam o Ojcu. W owym dniu będziecie prosić w imię moje, i nie mówię, że Ja będę musiał prosić Ojca za wami. Albowiem Ojciec sam was miłuje, bo wyście Mnie umiłowali i uwierzyli, że wyszedłem od Boga.
Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca”.


      „Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca.”
Chrystus Pan w czasie rozmowy z uczniami w Wieczerniku w wieczór Wielkiego Czwartku mówi im także o Swoim odejściu, mówi o tym, że On idzie do Ojca. Zapewne patrząc po ludzku, z perspektywy uczniów wtedy zgromadzonych wokół Mistrza, takie słowa stały się przyczyną ich smutku. Jednak patrząc z naszej obecnej perspektywy, z perspektywy Kościoła św. pamiętać musimy, że mimo wniebowstąpienia Jezusa, On jednak wciąż także pozostaje z nami. Pozostaje w Najświętszym Sakramencie – przychodzi więc do nas w czasie każdej Mszy św. czyniąc chleb i wino Swoim Ciałem i Krwią. Pozostaje z nami też, bo jest obecny w tabernakulach naszych kościołów i kaplic, jest obecny w czasie wystawienia i adoracji eucharystycznej, oczekuje na nas, naszą obecność i modlitwę, dając nam możliwość spotkania ze Sobą praktycznie o dowolnej porze w ciągu dnia (a nawet nocy: tam, gdzie jest taka możliwość, gdzie jest wieczysta adoracja). On pozostaje z nami, udzielając nam Swoich łask na codziennych drogach życia, pouczając nas i wskazując drogę poprzez słowo Swej nauki, wspierając nasze codzienne trudy i wysiłki. Tak, On jest z nami! Pamiętajmy o Jego obecności i miejmy czas, aby z Nim się spotkać, przyjmować Jego dary łaski i powierzać Mu naszą codzienność.
Czytany 108 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png