15 maja 2018

Napisał
WTOREK SIÓDMEGO TYGODNIA WIELKANOCNEGO


J 17,1-11a

W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósłszy oczy ku niebu, rzekł:

„Ojcze, nadeszła godzina! Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa.
Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które Mi dałeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie pierwej, zanim świat powstał.
Objawiłem imię Twoje ludziom, których Mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty Mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje. Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek Mi dałeś, pochodzi od Ciebie. Słowa bowiem, które Mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem, oraz uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał.
Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje, i w nich zostałem otoczony chwałą. Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a Ja idę do Ciebie”.


     „Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a Ja idę do Ciebie.”
Przypominamy sobie słowa modlitwy Jezusa, wypowiedzianej podczas Ostatniej Wieczerzy. Modlitwę tę zwykliśmy nazywać „Modlitwą Arcykapłańską” Jezusa. W relacji IV Ewangelii, słowa te zamykają wypowiedzi Zbawiciela w czasie wieczerzy, zaraz bowiem po tej modlitwie jest On z uczniami w Ogrodzie Oliwnym, gdzie zostanie pojmany i poprowadzoną drogą męki na Golgotę. Modlitwa ta jest podsumowaniem słów Jezusa, podsumowaniem Jego nauczania, które pozostawił uczniom. Z tych słów odczytujemy to, co było w tym momencie szczególnie ważne dla Jezusa. Ważną sprawą dla Niego są Jego uczniowie, ci którzy – jak mówi – „są jeszcze na świecie”. Jest On o nich zatroskany, poleca ich Ojcu. Jednak także okazuje troskę o Swoich uczniów, o Kościół św. przez dary, które pozostawił właśnie podczas Ostatniej Wieczerzy Ustanowił wtedy dwa sakramenty: Eucharystię i Kapłaństwo. W ten sposób pozostawił nam wielką pomoc na drodze chrześcijańskiego życia, na drodze prowadzącej nas do królestwa niebieskiego. Sakramenty te wyrażają także troskę Jezusa o Kościół św., który ustanowił tu, na ziemi. W czasie Eucharystii, sprawowanej przez kapłanów, powołanych i ustanowionych przez Niego, mamy możliwość słuchania Jego słowa oraz przyjmowania Jego Ciała i Krwi. Pamiętajmy o tej wielkiej trosce Jezusa o nas i dziękujmy Mu za nią.
Czytany 123 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png