19 maja 2018

Napisał
SOBOTA SIÓDMEGO TYGODNIA WIELKANOCNEGO


J 21,20-25

Gdy Jezus zmartwychwstały ukazał się uczniom nad jeziorem Genezaret, Piotr obróciwszy się zobaczył idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który to w czasie uczty spoczywał na Jego piersi, i powiedział: „Panie, kto jest ten, który Cię zdradzi?”
Gdy więc go Piotr ujrzał, rzekł do Jezusa: „Panie, a co z tym będzie?”
Odpowiedział mu Jezus: „Jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, co tobie do tego? Ty pójdź za Mną”.
Rozeszła się wśród braci wieść, że uczeń ów nie umrze. Ale Jezus nie powiedział mu, że nie umrze, lecz: „Jeśli Ja chcę, aby pozostał, aż przyjdę, co tobie do tego?”
Ten właśnie uczeń daje świadectwo o tych sprawach i on je opisał. A wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe.
Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które, gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by trzeba napisać.


     „ (...) cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by trzeba napisać.”
Słowami bardzo „barwnymi” (choć i z pewną przesadą literacką) mówi nam ostatnie zdanie Ewangelii według św. Jana, które dziś słyszymy w liturgii Mszy św., mówiące o tym, że czas publicznej działalności Chrystusa Pana był bogaty w słowa i czyny Zbawiciela. Wiele było szczególnych znaków uczynionych przez Jezusa; wiele słów wypowiedział On podczas nauczania na ziemi palestyńskiej. To, co nam przekazują Ewangeliści w swoich dziełach, jest zaledwie częścią tego Chrystusowego nauczania. Częścią, która została wybrana i nam przekazana jako świadectwo o Chrystusie Panu, naszym Zbawicielu. Jest to zaledwie część – ale jakże często okazuje się, że nie znamy nawet tej części, że nie sięgamy do Pisma św., by czytać Boże słowo, że nie słuchamy uważnie nauki Chrystusowej, kiedy jest nam ona przekazywana podczas liturgii czy katechezy. Tak często okazuje się, że wobec postawionego pytania o naukę Chrystusa na jakiś konkretny temat, o naukę Kościoła św. co do jakiegoś zagadnienia – tak naprawdę nie wiemy co powiedzieć, nie wiemy, jak się zachować. Postawmy zatem sobie pytanie: czy czytamy Boże słowo? Czy sięgamy do nauki Chrystusowej zapisanej na kartach Ewangelii? Czy rzeczywiście staramy się poznać Jego naukę, pogłębiać własną znajomość tego, co mówi nam Pan? On do nas chce mówić – nie gardźmy Jego słowem!
Czytany 121 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png