20 maja 2018

Napisał
ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO


J 15,26-27; 16,12-15

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku.
Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi”.


     „Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.”
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego przypomina nam o szczególnym obdarowaniu Duchem Świętym, które stało się udziałem tych, którzy byli zgromadzeni na modlitwie w Wieczerniku. Po otrzymaniu Jego umocnienia, uczniowie Pana z odwagą ruszyli, aby dawać świadectwo o Dobrej Nowinie do ludzi zgromadzonych przed domem, w którym oni przebywali. Potem krąg adresatów Ewangelii stawał się coraz szerszy: Jerozolima, Judea, Samaria, kolejne miejscowości Cesarstwa Rzymskiego – aż po „krańce świata” (por. Dz 1,8). Chrystus zapowiadając im otrzymanie tego Daru, mówił o tym, że przyjdzie „Duch Prawdy”, rzeczywiście, Duch Święty wspiera nas w poznawaniu prawdy, Bożej prawdy. Pomaga nam w poznawaniu nauki Bożej wraz z jej odniesieniem do codzienności życia uczniów Pana. Obdarzał Swoim wsparciem Kościół apostolski w czynieniu pierwszych kroków na drodze misji ewangelizacyjnej i nas także chce wspierać na drogach naszego codziennego życia i chrześcijańskiego świadectwa. Trzeba nam więc ciągle na nowo prosić o Jego pomoc w realizacji naszego chrześcijańskiego powołania, w dokonywaniu różnych wyborów i podejmowaniu decyzji na drodze życia. Dziękujmy też za światło Ducha Świętego, za Jego dary, które otrzymaliśmy w szczególny sposób w sakramencie bierzmowania – ale które także stają się naszym udziałem w innych momentach naszego życia.
Czytany 115 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png