26 maja 2018

Napisał
SOBOTA SIÓDMEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO


Mk 10,13-16

Przynosili Jezusowi dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego.
A Jezus widząc to, oburzył się i rzekł do nich: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego”.
I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.


     „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im...”
Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam tych ludzi, którzy przynosili Chrystusowi swe dzieci, z prośbą o szczególne błogosławieństwo dla nich. Mimo trudności, które stawiali uczniowie Jezusa, On zgadza się na spotkanie i błogosławi każde z nich. Postawa Jezusa wskazuje na Jego troskę o dzieci, o ich prawdziwe dobro, o ich rozwój. Postawa ta stanowi też szczególne wskazanie dla tych wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób są zaangażowani w troskę o rozwój i wychowanie w każdym czasie, także współcześnie. Możemy odnieść to wskazanie do rodziców, którzy prosząc o chrzest dla własnego dziecka, podejmują obowiązek wychowania ochrzczonego (ochrzczoną) w wierze katolickiej. Możemy odnieść to wskazanie do rodziców chrzestnych, którzy w czasie obrzędu liturgicznego zobowiązują się do tego, by wspierać rodziców dziecka w dziele wychowania. Warto zadawać sobie pytanie o to, w jaki sposób realizuję ten przyjęty przez siebie obowiązek – jeśli jestem rodzicem lub chrzestnym. Czy rzeczywiście troszczę się o duchowe dobro i religijne wychowanie dziecka, wobec którego podjąłem to zadanie? Ze strony zaś każdego z nas – niech się wznosi do Boga modlitwa w intencji rodzin chrześcijańskich, by były rzeczywiście miejscami wychowania w wierze i dawania przykładu życia chrześcijańskiego.
Czytany 119 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png