29 maja 2018

Napisał
WTOREK ÓSMEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO


Mk 10,28-31

Piotr powiedział do Jezusa: „Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą”.
Jezus odpowiedział: „Zaprawdę powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym.
Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi”.


     „ (...) wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi.”
Wielokrotnie zapewne słyszeliśmy o tym, jak Jezus mówi o tym, że perspektywa Boża często się różni od tej perspektywy ziemskiej, od ludzkiego spojrzenia i dążeń. Patrzymy na tych, którzy są „pierwsi” – ci, którzy dążą do tego, by być pierwszymi w danej sferze: posiadania, sławy, znaczenia, wpływów... i dążą do tego za wszelką cenę, nieraz w sposób wątpliwy od strony etycznej, w sposób nie liczący się z bliźnimi. Mówimy o tym, że „rozpychają się łokciami”, idą do przodu nawet „po trupach” po to, by swój cel osiągnąć... Chrystus Pan jednak wskazuje na wątpliwą wartość takich dążeń: tacy „pierwsi” w ostatecznym rozrachunku, w Bożym spojrzeniu, są „ostatni”. Prawdziwą bowiem wielkość mierzy się miarą pokory, służby, miłości – to w postawach, w życiu ludzi idących przez życie taką drogą dostrzegamy prawdziwą wielkość, to tacy ludzie stoją na pierwszym miejscu. To dlatego czcimy świętych i błogosławionych i w nich dostrzegamy wzory do naśladowania w naszym życiu. To dlatego cenimy postawę Matki Teresy z Kalkuty, która z troską pochylała się nad najbiedniejszymi w Indiach. To dlatego cenimy zachowanie o. Maksymiliana Kolbego w obozie podczas wojny i postępowanie wielu ludzi, którzy podobnie piękne nam dali i dają świadectwo. A kto jest dla nas przykładem?
Czytany 122 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png