3 czerwca 2018

Napisał
DZIEWIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA


Mk 2,23 – 3,6

Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat wśród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze rzekli do Niego: „Patrz, czemu oni robią w szabat to, czego nie wolno?”

On im odpowiedział: „Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie, i był głodny on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również swoim towarzyszom”. I dodał: „To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest panem szabatu”.
Wszedł znowu do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschłą rękę. A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć.
On zaś rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: „Stań tu na środku”. A do nich powiedział: „Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego czy coś złego? Życie ocalić czy zabić?” Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy wkoło po wszystkich z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serca, rzekł do człowieka: „Wyciągnij rękę”. Wyciągnął i ręka jego stała się znów zdrowa.
A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz odbyli naradę przeciwko Niemu, w jaki sposób Go zgładzić.


     „To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest panem szabatu.”
Syn Człowieczy jest Panem szabatu. Jezus jest Panem dnia świętego. On nas uczy jak mamy świętować dzień święty – którym dla nas jest niedziela, dzień Pański, dzień Zmartwychwstania. Ku Niemu też mamy w szczególny sposób kierować swe spojrzenia, swoje myśli i serca właśnie w dniu świętym. Mamy szczególną możliwość aby tak uczynić poprzez udział w Ofierze Mszy św., na którą zaprasza nas Jezus. Tam jest On obecny, tam staje się On obecny, bo w czasie Mszy św. chleb i wino stają się Jego Ciałem i Krwią, dzięki czemu możemy Go także przyjmować do serca w Komunii św. Jest to także nasze spotkanie ze Zbawicielem, bo w czasie liturgii mamy możliwość słuchanie słów Jego nauczania. Wyraźnie nam o tym przypomina zakończenie każdego z czytań mszalnych: „Oto słowo Boże”, „Oto słowo Pańskie”. Pamiętajmy o tym, że Pan nasz zaprasza nas do uczestniczenia w tej Uczcie, którą On nam przygotował. Troszczmy się o to, by w tych niedzielnych spotkaniach z Nim systematycznie uczestniczyć. Mamy się bowiem z Nim spotykać, mamy słuchać Jego nauki, mamy Go przyjmować w Najświętszym Sakramencie. Obyśmy rzeczywiście korzystali z tego wielkiego Daru, który On nam pozostawił podczas Ostatniej Wieczerzy w Wielki Czwartek przed rozpoczęciem Męki.
Czytany 112 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png