4 czerwca 2018

Napisał
PONIEDZIAŁEK DZIEWIĄTEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO


Mk 12,1-12

Jezus zaczął mówić w przypowieściach do arcykapłanów, uczonych w Piśmie i starszych:
„Pewien człowiek założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał tłocznię i zbudował wieżę. W końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał.
W odpowiedniej porze posłał do rolników sługę, by odebrał od nich część należną z plonów winnicy. Ci chwycili go, obili i odesłali z niczym. Wtedy posłał do nich drugiego sługę; lecz i tego zranili w głowę i znieważyli. Posłał jeszcze jednego, tego również zabili. I posłał wielu innych, z których jednych obili, drugich pozabijali.
Miał jeszcze jednego, ukochanego syna. Posłał go jako ostatniego do nich, bo sobie mówił: «Uszanują mojego syna». Lecz owi rolnicy mówili nawzajem do siebie: «To jest dziedzic. Chodźcie, zabijmy go, a dziedzictwo jego będzie nasze». I chwyciwszy go zabili i wyrzucili z winnicy.
Cóż uczyni właściciel winnicy? Przyjdzie i wytraci rolników, a winnicę odda innym.
Nie czytaliście tych słów w Piśmie:
«Kamień, który odrzucili budujący, ten stał się kamieniem węgielnym. Pan to sprawił i jest cudem w oczach naszych»?”
I starali się Go ująć, lecz bali się tłumu. Zrozumieli bowiem, że przeciw nim powiedział tę przypowieść. Zostawili więc Go i odeszli.


     „Kamień, który odrzucili budujący, ten stał się kamieniem węgielnym.”
Tekst Psalmu zacytowany przez Chrystusa Pana na zakończenie przypowieści o dzierżawcach winnicy ma swoją wymowę właśnie w opisanym w nim paradoksie. Ten kamień, który został odrzucony przez budowniczych jako nieużyteczny w tworzonej przez nich konstrukcji – w ostateczności stał się kamieniem węgielnym całej budowy, a więc elementem centralnym, podtrzymującym inne części tej całości. To, o czym mówił Psalmista, zrealizowało się w życiu Jezusa. To On był Tym, który został odrzucony przez „budujących”, a więc przez stojących na czele ówczesnej społeczności izraelskiej, przez tych, którzy w pewien sposób budowali tę społeczność swoim nauczaniem, postępowaniem... A jednak Jezus Chrystus, odrzucony, skazany na śmierć, biczowany i ukoronowany koroną z cierni, obarczony krzyżem i umierający na Golgocie – okazał się Tym, który stoi na pierwszym miejscu. On jest Kamieniem Węgielnym, bo na Nim wspiera się Kościół św., w Jego Ofierze jest nasze odkupienie, w Jego Krwi przelanej za nas jest nasze oczyszczenie z grzechów, w Jego ranach jest nasze zbawienie. Dziękujmy Chrystusowi Panu za to, że jest On Kamieniem Węgielnym Kościoła, że jest On naszym Umocnieniem na drogach codzienności, że na Nim możemy opierać swoje codzienne życiowe budowanie.
Czytany 107 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png