2 lipca 2018

Napisał
PONIEDZIAŁEK TRZYNASTEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO


Mt 8,18-22

Gdy Jezus zobaczył tłum dokoła siebie, kazał odpłynąć na drugą stronę. Wtem przystąpił pewien uczony w Piśmie i rzekł do Niego: „Nauczycielu, pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz”.
Jezus mu odpowiedział: „Lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł wesprzeć”.
Ktoś inny spośród uczniów rzekł do Niego: „Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca”.
Lecz Jezus mu odpowiedział: „Pójdź za Mną, a zostaw umarłym grzebanie ich umarłych”.


     „Nauczycielu, pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz.”
Uczony w Piśmie opisany w dzisiejszym fragmencie Ewangelii według św. Mateusza w sposób bardzo zdecydowany zaufał Chrystusowi Panu. Stojąc przed Nim wyraża swą całkowitą gotowość pójścia za Nim, uznania Go za swego Mistrza i Pana. Gorliwość tego człowieka jest tak duża, że Zbawiciel nawet w pewien sposób „studzi jego zapał”, przygotowuje go do tego, że ta droga podążania za Nim nie będzie łatwa i prosta. Robi odniesienie do Swej własnej drogi, mówi o tym, że nie ma On „miejsca, gdzie by głowę mógł wesprzeć”. Należy mieć nadzieję, że jednak ów kandydat na ucznia Chrystusa, który by Mu rzeczywiście towarzyszył, słuchał i rozważał Dobrą Nowinę, który by z niej czynił prawdziwy drogowskaz życia – nie zniechęcił się tymi słowami Chrystusa i podążył za Nim. Ale jednocześnie jego postawa mobilizuje nas do tego, by także wsłuchiwać się systematycznie w słowo Jezusa, by ono prowadził nas na drogach naszego życia, byśmy w każdej sytuacji naszej codzienności naprawdę szli za Jezusem. Podejmijmy ten właśnie trud, ufając naszemu Zbawicielowi. Pozwólmy, by Jego słowo nam wskazywało drogę dla naszego życia. Oznacza to podejmowanie bardzo konkretnego, systematycznego trudu, by realizować naukę Jezusa każdego dnia i w różnorodnych sytuacjach naszego życia.
Czytany 209 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png