3 lipca 2018

Napisał
ŚWIĘTO ŚW. TOMASZA, APOSTOŁA


J 20,24-29

Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: „Widzieliśmy Pana”.
Ale on rzekł do nich: „Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę”.
A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: „Pokój wam!”
Następnie rzekł do Tomasza: „Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym”.
Tomasz Mu odpowiedział: „Pan mój i Bóg mój!”
Powiedział mu Jezus: „Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”.


     „Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.”
Tomasz, patron dnia dzisiejszego, nie potrafił uwierzyć zapewnieniom swoich towarzyszy o tym, że Jezus żyje, że powstał z martwych, że widzieli Go żywego, że z nimi rozmawiał. Twierdził, że musi Go zobaczyć, że musi dotknąć się Jego ran. I tak Jezus przychodzi raz jeszcze do tego grona uczniów wtedy, kiedy Tomasz jest z nimi, i zaprasza go do tego, by rzeczywiście „dotknął”, „włożył rękę”, by mógł pokonać swoje wątpliwości. Tomasz wtedy wypowiada swe wyznanie wiary przed Jezusem: „Pan mój i Bóg mój”. W odpowiedzi Jezus mówi o tym, że błogosławieni są ci, którzy uwierzyli, którzy wierzą – mimo niewidzenia. Zobaczmy, jak te słowa odnoszą się do nas. My nie oglądaliśmy Jezusa po Zmartwychwstaniu, nie spotkaliśmy Go podczas Jego publicznej działalności, nie słuchaliśmy Jego nauk, nie widzieliśmy Jego cudów... Jezus mówi do nas: „Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”. Ale: na ile tak naprawdę wierzymy? Na ile tak naprawdę chcemy wierzyć w prawdziwość zmartwychwstania Chrystusa? Na ile chcemy wierzyć Jezusowi, Synowi Bożemu? Powtarzamy nasze wyznanie wiary uczestnicząc we Mszy św. niedzielnej i przy codziennym pacierzu. Czy jednak tym słowom towarzyszy nasze serce? Czy tym słowom naprawdę towarzyszy nasza wiara? Zastanówmy się nad tym.
Czytany 214 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png