4 lipca 2018

Napisał
ŚRODA TRZYNASTEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO


Mt 8,28-34

Gdy Jezus przybył na drugi brzeg do kraju Gadareńczyków, wybiegli Mu naprzeciw dwaj opętani, którzy wyszli z grobów, bardzo dzicy, tak że nikt nie mógł przejść tą drogą. Zaczęli krzyczeć: „Czego chcesz od nas, Jezusie, Synu Boży? Przyszedłeś tu przed czasem dręczyć nas?”
A opodal nich pasła się duża trzoda świń. Złe duchy prosiły Go: „Jeżeli nas wyrzucasz, to poślij nas w tę trzodę świń”. Rzekł do nich: „Idźcie”. Wyszły więc i weszły w świnie. I naraz cała trzoda ruszyła pędem po urwistym zboczu do jeziora i zginęła w falach.
Pasterze zaś uciekli i przyszedłszy do miasta rozpowiedzieli wszystko, a także zdarzenie z opętanymi. Wtedy całe miasto wyszło na spotkanie Jezusa; a gdy Go ujrzeli, prosili, żeby odszedł z ich granic.


     „Czego chcesz od nas, Jezusie, Synu Boży?”
Złe duchy rozpoznawały prawdziwą godność Jezusa podczas Jego publicznego nauczania na ziemi. Wiedziały, kim On jest. Ale jednocześnie: ich wiedza nie pociągała ich do tego, by oddać hołd wiary Synowi Bożemu. Bo wiedza na temat Boga nie zawsze musi wiązać się z wiarą, z miłością dla Boga, z posłuszeństwem dla Jego przykazań. Można umieć bardzo pięknie wyrecytować poszczególne części pacierza, odpowiadać bezbłędnie na pytania z katechizmu, mieć ocenę bardzo dobrą czy nawet celującą na świadectwie jako ocenę z religii... – a życie może iść zupełnie innymi torami, niż wskazywałyby słowa wyuczonej wiedzy. A jak to jest w naszym przypadku? Zastanówmy się: czy staramy się o pogłębienie własnej wiedzy o Panu Bogu, o życiu Kościoła św., o tym, jak powinno wyglądać życie chrześcijańskie? A mamy naprawdę tyle ku temu możliwości: obecność w kościele na Mszy św. czy nabożeństwach (z dobrym wsłuchaniem się w liturgię słowa); lektura Pisma św. czy też tekstów prasy katolickiej; audycje radiowe czy telewizyjne; wzięcie do ręki dobrej książki. Tylko czy z tego chcemy korzystać? A kiedy to czynimy, to starajmy się z tej treści także coś wynieść dla własnego życia, byśmy nie tylko wiedzieli, że Jezus jest Synem Bożym i potrafili to powiedzieć, ale byśmy tak żyli, jak On tego uczy.
Czytany 211 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png