5 lipca 2018

Napisał
CZWARTEK TRZYNASTEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO


Mt 9,1-8

Jezus wsiadł do łodzi, przeprawił się z powrotem i przyszedł do swego miasta. I oto przynieśli Mu paralityka, leżącego na łożu. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: „Ufaj, synu, odpuszczają ci się twoje grzechy”.
Na to pomyśleli sobie niektórzy z uczonych w Piśmie: „On bluźni”.
A Jezus, znając ich myśli, rzekł: „Dlaczego złe myśli nurtują w waszych sercach? Cóż bowiem jest łatwiej powiedzieć: «Odpuszczają ci się twoje grzechy», czy też powiedzieć: «Wstań i chodź»? Otóż żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów”, rzekł do paralityka: „Wstań, weź swoje łoże i idź do domu”.
On wstał i poszedł do domu.
A tłumy ogarnął lęk na ten widok i wielbiły Boga, który takiej mocy udzielił ludziom.


     „Otóż żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów (...)”
Czytamy dzisiaj fragment Bożego słowa, w którym opisany został jeden z cudów uczynionych przez Jezusa podczas Jego publicznej działalności. Uzdrowienie człowieka sparaliżowanego, danie mu możliwości powstania z łoża, na którym został przyniesiony do Jezusa – stało się także sposobnością, aby Chrystus powiedział o tym, że ma On władzę odpuszczania grzechów. W ten sposób, także dzięki temu znakowi uzdrowienia paralityka, świadkowie tego wydarzenia mogli z większą łatwością przyjąć tę prawdę, którą On chciał im przekazać. Niestety, jak się wydaje, nie wszyscy chcieli te słowa Zbawiciela przyjąć... My, uczniowie Jezusa, członkowie Kościoła św. również otrzymaliśmy wiedzę o Jezusowym darze: On jest Tym, który może odpuszczać nasze grzechy. Syn Człowieczy ma tę władzę odpuszczania i chce tego daru nam udzielać. Szczególnym miejscem, w którym przyjmujemy dar Chrystusowego przebaczenia jest sakrament pokuty i pojednania. Uczyliśmy się tego przygotowując się do pierwszej w naszym życiu spowiedzi – tak, jak uczyły się tego dzieci, które w tym roku po raz pierwszy przyjęły Chrystusa w Eucharystii, a wcześniej: przystąpiły do swej pierwszej spowiedzi. Uczyliśmy się tego – ale czy o tym pamiętamy? Pamiętajmy i korzystajmy często z tego daru Jezusowego przebaczenia!
Czytany 205 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png