6 lipca 2018

Napisał
PIĄTEK TRZYNASTEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO


Mt 9,9-13

Odchodząc z Kafarnaum Jezus ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej, imieniem Mateusz, i rzekł do niego: „Pójdź za Mną”. On wstał i poszedł za Nim.
Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to faryzeusze, mówili do Jego uczniów: „Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?”
On, usłyszawszy to, rzekł: „Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: «Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary». Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników”.


     „Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają.”
Słowa Jezusa wypowiedziane w kontekście powołania św. Mateusza na apostoła, a następnie zarzutów stawianych Mu w związku ze wspólnym zasiadaniem do stołu z celnikami i innymi grzesznikami – podają prawdę, którą można określić jako jak najbardziej oczywistą. W pierwszym rzędzie szukają medycznej porady i do lekarza kierują swe kroki ludzie chorzy, cierpiący, poszukujący ulgi w chorobie i bólu, umocnienia fizycznego. Ci ludzi idą z nadzieją otrzymania pomocy. Ale idą też świadomi tego, że są dotknięci chorobą, że są cierpiący, że potrzebują pomocy. Jezus do Siebie odnosi te słowa o lekarskiej pomocy, zachęcając słuchających Go do tego, by do Niego przychodzili, prosili o pomoc Jego łaski, wyrażając jednocześnie swe przekonanie o tym, że bez Jego pomocy, bez Jego łaski – są słabi. Tak samo zachęca i nas. Warto pamiętać, że jedna z głównych prawd wiary wyraża to o czym mówimy w sposób bardzo prosty i zwięzły: „Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna”. Tak, jest nam koniecznie potrzebna Boża łaska, Boża pomoc. Dlatego trzeba nam do Zbawiciela ciągle podążać, prosić o Jego pomoc i przyjmować radosnym i ochotnym sercem to, czym On chce nas obdarzać: w Eucharystii, we wszystkich sakramentach św., poprzez Swoje słowo na kartach Biblii, poprzez wszystkie dary Jego łaski.
Czytany 204 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png