9 lipca 2018

Napisał
PONIEDZIAŁEK CZTERNASTEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO


Mt 9,18-26

Gdy Jezus mówił, pewien zwierzchnik synagogi przyszedł do Niego i oddając pokłon, prosił: „Panie, moja córka dopiero co skonała, lecz przyjdź i włóż na nią rękę, a żyć będzie”. Jezus wstał i wraz z uczniami poszedł za nim.
Wtem jakaś kobieta, która dwanaście lat cierpiała na krwotok, podeszła z tyłu i dotknęła się frędzli Jego płaszcza. Bo sobie mówiła: „Żebym się choć Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa”.
Jezus obrócił się i widząc ją, rzekł: „Ufaj córko; twoja wiara cię ocaliła”. I od tej chwili kobieta była zdrowa.
Gdy Jezus przyszedł do domu zwierzchnika i zobaczył fletnistów oraz tłum zgiełkliwy, rzekł: „Usuńcie się, bo dziewczynka nie umarła, tylko śpi”. A oni wyśmiewali Go. Skoro jednak usunięto tłum, wszedł i ujął ją za rękę, a dziewczynka wstała.
Wieść o tym rozeszła się po całej tamtejszej okolicy.


     „Ufaj córko; twoja wiara cię ocaliła.”
Dzisiejszy fragment Ewangelii ukazuje nam Jezusa idącego do domu zwierzchnika synagogi, którego córka właśnie skonała. Po drodze pewna kobieta od lat cierpiąca, zbliżyła się do Chrystusa z pragnieniem dotknięcia się Jego płaszcza. Ona ufała, że w ten sposób otrzyma potrzebną pomoc w swoim cierpieniu. Rzeczywiście, spełniło się jej serdeczne pragnienie, stała się na powrót zdrowa. Jezus jednak dostrzegł ją i zwrócił się do niej ze słowem zachęty do ufności. Zauważył też, że nie tyle istotne było to, że ona „dotknęła się”, że nastąpiło to fizyczne zetkniecie ze Zbawicielem w czasie Jego publicznej działalności. On podkreślił jej wiarę, powiedział jej: „twoja wiara cię ocaliła”. Niech jej postawa i słowa Jezusa, który docenił jej wiarę i ufność będą dla nas zachętą do tego, byśmy potrafili do Chrystusa także podążać. Nie możemy tego uczynić tak, jak w przypadku tej cierpiącej kobiety czy też innych osób, które mogły spotkać Jezusa w czasie Jego ziemskiego życia. Niemniej jednak możemy się z Nim spotkać w sposób rzeczywisty, prawdziwy: w Eucharystii, poprzez lekturę słowa Bożego, podczas osobistej modlitwy, przyjmując sakramenty św. Korzystajmy z tych możliwości spotkania z Jezusem, starając się, by zawsze do Niego zbliżać się z wiarą, z ufnością, z wielką miłością w sercu.
Czytany 227 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png