11 lipca 2018

Napisał
ŚWIĘTO ŚW. BENEDYKTA, OPATA


Mt 19,27-29

Piotr powiedział do Jezusa: „Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?”
Jezus zaś rzekł do nich: „Zaprawdę, powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach i będziecie sądzić dwanaście pokoleń Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy”.


     „Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?”
Pytanie, które Piotr wypowiada w imieniu także pozostałych uczniów (słyszymy liczbę mnogą: „my opuściliśmy”, „poszliśmy”, „co otrzymamy”) jest wyrazem oczekiwania jakiejś rekompensaty ze strony Jezusa za ich poświęcenie. W odpowiedzi Chrystus Pan ich zapewnia, że u Boga ich nagroda jest pewna. Zrozumiał to dobrze dzisiejszy patron, św. Benedykt, opat, który odegrał wielką rolę w tworzeniu podstaw życia zakonnego na Zachodzie, życia konsekrowanego, życia w szczególny sposób ofiarowanego w służbie Bogu. Zrozumiał, że Jezus mówi o tym, że ta ofiara życia, ta ofiara złożona Bogu, nie zostanie niedostrzeżona przez Boga. Trzeba, byśmy i my odczytali dla siebie te słowa. Może dla kogoś dziś słuchającego tych słów Zbawiciela będzie to szczególne wezwanie do ofiarowania swego życia służbie Bogu i bliźnim na drodze życia konsekrowanego. Jeśli tak to słowo odczytujesz w swoim sercu – to nie lękaj się odpowiedzieć Bogu „TAK”, jak uczynił to św. Benedykt i wielu innych mężczyzn i kobiet poprzez wieki historii Kościoła. Ale Chrystus nas zapewnia, że każda ofiara składana Bogu ma swą wartość, każde nasze umartwienie, każda modlitwa, każdy dar jałmużny dla dobrego celu ma swą wartość. Niech więc w naszym życiu będzie jak najwięcej tych dobrych uczynków. Niech w twoim życiu będzie ich jak najwięcej!
Czytany 249 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png