13 lipca 2018

Napisał
PIĄTEK CZTERNASTEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO


Mt 10,16-23

Jezus powiedział do swoich apostołów:
„Oto Ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie.
Miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was wodzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić. Gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was.
Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna; dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.
Gdy was prześladować będą w tym mieście, uciekajcie do innego. Zaprawdę powiadam wam: Nie zdążycie obejść miast Izraela, nim przyjdzie Syn Człowieczy”.


     „Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.”
Chrystus Pan zapowiada Swoim uczniom to, że będą musieli stanąć wobec prześladowań z powodu wiary, z powodu pójścia za Nim, z powodu przynależności do Kościoła św. Prześladowania – aż po śmierć męczeńską, aż po przelanie krwi z powodu głoszonej Ewangelii, z powodu świadectwa dawanego Jezusowi. Wzywa On do wytrwałości – zapewniając o tym, że nie będą oni osamotnieni w godzinie cierpienia (mówi im: „... będzie wam poddane, co macie mówić; Duch Ojca waszego będzie mówił przez was.”). Zapewnia o Swej pomocy w godzinie próby. Sięgając do ksiąg Nowego Testamentu, do dzieł mówiących nam o historii Kościoła św. w ciągu wieków, także do dokumentów relacjonujących nam sytuację chrześcijan XX i XXI wieku – możemy znaleźć wiele pięknych przykładów tych, którzy takie świadectwo składali i składają, także podczas współczesnych prześladowań. To świadectwo dawane podczas II wojny światowej, dawane w obliczu cierpień zadawanych Kościołowi św. w latach powojennych w Polsce i w innych krajach. To świadectwo i dziś dawane przez chrześcijan w niejednym miejscu na świecie, gdzie utrudnia się pracę Kościoła św. „Kto wytrwa do końca” – Panie Jezu, daj nam łaskę trwania do końca przy Tobie. Dopomóż nam wiernie Ci służyć w każdej sytuacji, w której trzeba nam będzie o naszej wierze dać świadectwo.
Czytany 227 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png