14 lipca 2018

Napisał
SOBOTA CZTERNASTEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO


Mt 10,24-33

Jezus powiedział do swoich apostołów:
„Uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego pana. Wystarczy uczniowi, jeśli będzie jak jego nauczyciel, a sługa jak pan jego. Jeśli pana domu przezwali Belzebubem, o ileż bardziej jego domowników tak nazwą.
Więc się ich nie bójcie. Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie jawnie, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach.
Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemię. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli.
Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie”.


     „ (...) jesteście ważniejsi niż wiele wróbli.”
Słowa te w obrazowy sposób mówią nam o Bożej opatrzności nad światem i nad człowiekiem. On, nasz Pan i Bóg, ma nas w ciągłej Swej opiece. On obdarza nas Swoimi darami, prowadzi nas na drogach naszej codzienności, od Niego otrzymujemy to wszystko, czego potrzebujemy dla naszego życia. Myśl o tym powinna nam towarzyszyć: czy to w chwilach radości i szczęścia, czy to w chwilach doświadczeń i prób, którym musimy jakoś stawiać czoła. On, nasz Pan, jest z nami i darzy nas wielką miłością. Wyrazem tej Jego miłości dla nas jest Jego wcielenie i narodzenie w Betlejem, a więc Jego przyjście na świat po to, by Siebie potem złożyć w ofierze na drzewie krzyża. Uczynił to, bo nas miłuje. Wyrazem tej wielkiej Bożej miłości dla nas jest Jego dar Eucharystii, nam pozostawiony, w której karmi nas Ciałem i Krwią Swoją, aby w ten sposób nas darzyć Swoim życiem, Swoją mocą. Wyrazem tej Bożej miłości dla nas są wszystkie sakramenty św. przez Niego ustanowione, bo przez nie On sam obdarza nas łaską, obdarza Swoją pomocą na drogach naszego życia w różnych sytuacjach. Wyrazem tej Bożej miłości mogą być też te chwile naszego osobistego doświadczenia Bożej dobroci w naszych potrzebach. To wszystko wyraża tę Bożą dobroć dla nas. Obyśmy o tym pamiętali i Jemu za to dziękowali.
Czytany 233 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png