15 lipca 2018

Napisał
PIĘTNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA


Mk 6, 7-13

Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi.
I przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. „Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien”.
I mówił do nich: „Gdy do jakiego domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakim miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać, wychodząc stamtąd strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich”.
Oni więc wyszli i wzywali do nawrócenia. Wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali.


     „Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch.”
Ewangelista opisuje nam konkretną sytuację z czasu publicznej działalności Chrystusa Pana. Jezus posyła uczniów, posyła ich z zadaniem dawania świadectwa o Nim i Jego Ewangelii, z zdaniem przygotowania ludzi na spotkanie z Nim. Oni zrealizowali to zadanie – jak też i to zadanie, które im pozostawił, kiedy wstępował do nieba: poszli oni „aż po krańce ziemi” niosąc ludziom Chrystusa i Jego Ewangelię. Zbawiciel jednak ciągle na nowo powołuje i posyła ludzi z zdaniem głoszenia Jego Ewangelii w różnych miejscach i w różnej formie. Zadanie, które pozostaje ciągle aktualne – albowiem „żniwo jest wielkie”. W związku z tym powinniśmy także ciągle zwracać się do Boga o to, by powoływał nowych głosicieli, nowych świadków, aby nieśli Jego orędzie także współczesnemu światu. Do takiej modlitwy jesteśmy szczególnie zaproszeni w pierwszy czwartek każdego miesiąca – a nawet w każdy czwartek. Dzień ten bowiem w szczególny sposób przypomina nam Wielki Czwartek, dzień Ostatniej Wieczerzy. Jezus ustanowił wtedy sakramenty: Eucharystii i Kapłaństwa, ale również własnym przykładem umycia nóg uczniom wezwał do podążania za Nim drogą służby. Ta właśnie droga służby bliźnim jest jakże piękną drogą dawania świadectwa Ewangelii Chrystusa Pana. Prośmy w naszych modlitwach, aby także we współczesnym świecie nie brakowało nam takich właśnie świadków Chrystusa Zbawiciela!
Czytany 219 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png