16 lipca 2018

Napisał
PONIEDZIAŁEK PIĘTNASTEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO


Mt 10,34 - 11,1

Jezus powiedział do swoich apostołów:

„Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową; i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy.
Kto miłuje ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto miłuje syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je.
Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał.
Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma.
Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody”.
Gdy Jezus skończył dawać te wskazania dwunastu swoim uczniom, odszedł stamtąd, aby nauczać i głosić Ewangelię w ich miastach.


     „Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien.”
Dzisiejszy tekst Ewangelii zawiera w sobie wiele myśli, które się nasuwają przy lekturze nawet poszczególnych zdań. Zatrzymajmy się przy tym właśnie zdaniu, w którym słyszymy, jak Jezus mówi o tym, że podążać za Nim można jedynie drogą niesienia krzyża. Ktoś, kto by chciał podążać za Nim nie biorąc swego krzyża – jak mówi Jezus – nie jest „Jego godzien”. Podążanie za Chrystusem, podążanie całkowite, konsekwentne – oznacza trzymanie się drogi wskazanej przez Jego naukę i Jego przykład w każdej sytuacji. Pojawia się bowiem taka pokusa, by mówić o swej przynależności do Jezusa, o byciu chrześcijaninem wtedy, kiedy jest to pożyteczne, kiedy nie jest to związane z żadnym kłopotem czy trudnością, kiedy nie idzie za tym żadne niebezpieczeństwo wyśmiania, krytyki czy nawet prześladowania. Trudno nieraz przychodzi być konsekwentnym, by nie tylko mówić: „jestem katolikiem”, ale także postępować według nauki Zbawiciela w spełnianiu obowiązków wobec Boga i bliźnich, w realizacji poszczególnych przykazań w domu, w miejscu pracy, w spotkaniach z bliźnimi. Być wiernym Bogu w każdej sytuacji: to może nieraz wydawać się być prawdziwym podejmowaniem krzyża, by podążać za Zbawicielem. Jednak On nas do tego wzywa. Obyśmy potrafili dać Mu tę odpowiedź, której On oczekuje!
Czytany 220 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png