17 lipca 2018

Napisał
WTOREK PIĘTNASTEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO


Mt 11,20-24

Jezus począł czynić wyrzuty miastom, w których najwięcej Jego cudów się dokonało, że się nie nawróciły.
„Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno w worze i w popiele by się nawróciły. Toteż powiadam wam: Tyrowi i Sydonowi lżej będzie w dzień sądu niż wam.
A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do Otchłani zejdziesz. Bo gdyby w Sodomie działy się cuda, które się w tobie dokonały, zostałaby aż do dnia dzisiejszego. Toteż powiadam wam: Ziemi sodomskiej lżej będzie w dzień sądu niż tobie”.


     „Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido!
Bardzo mocne i zdecydowane są słowa Jezusa, które czytamy w dzisiejszej Ewangelii. Słowa Chrystusa skierowane do Korozain, Betsaidy, Kafarnaum; do tych miejscowości i ich mieszkańców, którzy byli świadkami Jego słów i czynów, Jego nauczania, Jego Dobrej Nowiny głoszonej podczas publicznej działalności tu na ziemi. Mogli oni rzeczywiście przekonać się o głębi Jego słów, mogli widzieć wyjątkowe znaki przez Niego czynione – znaki, które także potwierdzały Jego tożsamość. On bowiem naprawdę jest oczekiwanym Mesjaszem, zapowiadanym przez Boże słowo, ale także Synem Bożym. Mogli oglądać, mogli słuchać – i oni oglądali i słuchali. Jednak zabrakło wiary z ich strony. Te słowa napominające świadków ziemskiego życia i publicznej działalności Chrystusa Pana niech będą dla nas momentem refleksji i postawienia sobie pytania o nasze słuchanie nauki Zbawiciela, o naszą otwartość na Jego słowo. Zastanówmy się nad tym, czy staramy się z wiarą przyjmować słowa Jego Ewangelii, czy staramy się z zaufaniem przyjmować słowa Jego nauki, czyniąc z z tej nauki rzeczywisty drogowskaz dla własnego życia codziennego. Chrystusowe „biada” wypowiedziane wobec ludzi współczesnych Jego publicznej działalności brzmi bardzo mocno. Oby nie wypowiadał On pod naszym adresem takiego słowa upomnienia!
Czytany 225 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png