22 lipca 2018

Napisał
SZESNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA


Mk 6,30-34

Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A On rzekł do nich: „Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco”. Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu.
Odpłynęli więc łodzią na miejsce pustynne osobno. Lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich uprzedzili.
Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum i zdjęła Go litość nad nimi; byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać.


     „Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum i zdjęła Go litość nad nimi; byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać.”
Chrystus Pan jest dla nas Dobrym Pasterzem. Jest zatroskany o nas, o naszą codzienność, o nasze wędrowanie poprzez doczesność. Tak, jak miało to miejsce podczas publicznej działalności naszego Zbawiciela (o czym czytamy w dzisiejszej Ewangelii), tak jest i dzisiaj. Jezus widząc przed Sobą wielki tłum, okazał im Swą litość – jak nam mówi św. Marek. I co czyni Jezus w pierwszym rzędzie? On „zaczął ich nauczać”. Odpowiedź Zbawiciela to przede wszystkim przekazanie ludziom Dobrej Nowiny, nauki wskazującej ludziom drogę, którą oni powinni podjąć i po której powinni oni podążać za Nim, za Dobrym Pasterzem. On także nam przekazał i ciągle na nowo przekazuje tę naukę, bo jest ona ciągle aktualna. Mimo upływu wieków, mimo zmieniających się warunków i okoliczności życia człowieka – słowo nauki Chrystusa Pana pozostaje wciąż aktualne. Naszym zadaniem jest bycie ludźmi otwartymi i gotowymi na słuchanie Chrystusa, na przyjmowanie Jego nauki, na rozważanie slow Zbawiciela – kiedy On nas naucza. A Jego nauka rzeczywiście dociera do nas w różny sposób: w kościele, w sali katechetycznej, w domu rodzinnym, poprzez lekturę słowa Bożego, poprzez otwarcie serca podczas osobistej modlitwy. Pozwólmy, aby Jezus, Dobry Pasterz, rzeczywiście nas prowadził!
Czytany 227 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png