23 lipca 2018

Napisał
ŚWIĘTO ŚW. BRYGIDY, ZAKONNICY


J 15,1-8

Jezus powiedział do swoich uczniów:

„Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was.
Trwajcie we Mnie, a Ja będę trwał w was. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, jeżeli nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie.
Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie.
Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni.
Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami”.


     „Trwajcie we Mnie, a Ja będę trwał w was.”
Obraz winnego krzewu, który jest pielęgnowany – aby dał jak najbardziej obfity owoc. Przedstawił go Chrystus Swoim uczniom przed własną Męką, podczas Ostatniej Wieczerzy, w szczególnym momencie kończącego się czasu jego ziemskiego życia i publicznej działalności. Wtedy w Wieczerniku ustanowił On sakrament Eucharystii oraz sakrament kapłaństwa, a także przedstawił szereg ważnych elementów własnego nauczania, szereg ważnych wskazań dla Swoich uczniów. Ważnym tematem poruszonym wtedy przez Zbawiciela był temat jedności: jedność uczniów z Nim oraz jedność między uczniami. Obraz ten, który jest nam przypomniany dzięki dzisiejszej liturgii słowa, bardzo nam pomaga dostrzec potrzebę i znaczenie tej jedności, o której Jezus nam mówi. Nasza jedność z Panem pozwala nam na owocne przyjmowanie tego, czym On nas obdarza, czego nam tak bardzo potrzeba, byśmy przynosili Bogu ten owoc, którego On od nas oczekuje: owoc codziennego chrześcijańskiego życia, owoc realizacji Jego Dobrej Nowiny, owoc świadectwa dawanego Jego nauczania na drogach życia. Nasza jedność z braćmi, która ma jako owoc także i to, że wzajemnie się wspieramy na drogach chrześcijańskiego życia, na drodze ku wiecznej radości. Troszczmy się o tę jedność, o której Jezus – Krzew Winny dziś nam przypomina.
Czytany 216 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png