25 lipca 2018

Napisał
ŚWIĘTO ŚW. JAKUBA APOSTOŁA


Mt 20,20-28

Matka synów Zebedeusza podeszła do Jezusa ze swoimi synami i oddając Mu pokłon, o coś Go prosiła.
On ją zapytał: „Czego pragniesz?”
Rzekła Mu: „Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie, jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie”.
Odpowiadając Jezus rzekł: „Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić?”
Odpowiedzieli Mu: „Możemy”.
On rzekł do nich: „Kielich mój pić będziecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój Ojciec je przygotował”.
Gdy dziesięciu pozostałych to usłyszało, oburzyli się na tych dwóch braci.
A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: „Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym. Na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu”.


     „Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie waszym sługą.”
Kiedy przeżywamy w dzisiejszym dniu święto św. Jakuba, jednego z grona apostolskiego, czytamy tekst z Ewangelii, który nam ukazuje prośbę matki jego i jego brata, skierowaną do Chrystusa. W odpowiedzi Zbawiciel wskazuje nam drogę służby, służby Bogu i bliźnim. Nie jest to łatwe słowo do przyjęcia i realizacji. Człowiek bowiem woli być obsłużonym, woli oczekiwać różnych form służby, pomocy, grzeczności ze strony innych ludzi. Jezus jednak wskazuje nam drogę służby innym. Sam zresztą pozostawił nam przykład, m.in. podczas Swej publicznej działalności. Uzdrawiał chorych, uwalniał z ciężkiego doświadczenia choroby trądu, wypędzał złe duchy, dał rozmnożony chleb i ryby, aby słuchający Jego słów nie byli głodni... Troszczył się o ludzi, którzy – jak czytamy w Ewangelii – byli niczym owce bez pasterza. Gotów był, nawet mimo utrudzenia nauczaniem błogosławić dzieci: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie”. Chrystusowy przykład służby człowiekowi, gotowości przyjścia z pomocą, obdarzenia drugiego człowieka konkretnym wsparciem – wedlug potrzeby tego człowieka i własnych możliwości – jest jak najbardziej aktualny. Spróbujmy się zastanowić w jaki sposób konkretny, realny możemy tę pomoc okazywać w naszej codzienności.
Czytany 227 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png