27 lipca 2018

Napisał
PIĄTEK SZESNASTEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO


Mt 13,18-23

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Posłuchajcie co znaczy przypowieść o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi Zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze.
Posiane na miejsca skaliste oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje; ale nie ma w sobie korzenia, lecz jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje.
Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne.
Posiane w końcu na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon: jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny”.


     „Posiane w końcu na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je.”
Jezus wyjaśnia uczniom wcześniej wygłoszoną przypowieść o siewcy. Wskazuje, że istotą jej przesłania jest różny los poszczególnych ziaren zasiewu – w zależności od podłoża. Owocu może nie być wcale, może on być osłabiony w swej jakości lub małej wielkości. Może jednak – w odpowiednich warunkach – być jak najbardziej obfity, nawet stokrotny. Owym zasiewem, danym przez samego Boga, jest „słowo o królestwie”. To słowo, słowo Boże pomaga każdemu z nas poznawać coraz lepiej czym jest to królestwo, o którym naucza Jezus, jakie są jego prawa i jaką drogą możemy do tego królestwa podążać. Naszym zadaniem jest ten Boży zasiew przyjmować z otwartymi sercami, gotowymi, aby wkładać własny wysiłek także w to, by Boży zasiew owocował w naszych sercach i w naszym życiu. Aby tak było, musimy okazywać naszą gotowość słuchania tego, co On nam mówi. Mówi do nas w czasie liturgii Mszy św. (kiedy są czytane teksty liturgiczne), mówi do nas w naszej osobistej lekturze Biblii. Mówi też do nas w czasie naszej osobistej modlitwy – dlatego warto się też zastanowić, czy rzeczywiście staramy się podczas tej codziennej modlitwy nie tylko sami mówić nasze słowa do Boga – ale na ile dajemy Bogu możliwość, aby On do nas także mówił... Przyjmujmy ziarno Bożego słowa i czyńmy także nasz wysiłek, by ten Boży zasiew owocował.
Czytany 236 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png