3 stycznia 2019

Napisał
J 1,29-34

Nazajutrz Jan zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: «Po mnie przyjdzie mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie». Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi»”.
Jan dał takie świadectwo: „Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: «Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym». Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym”.


     „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata.”
Jan Chrzciciel raz jeszcze przekazuje nam swe świadectwo na temat Jezusa, którego był Poprzednikiem. Tak jak przed wiekami nad Jordanem, tak teraz również nam mówi o Chrystusie. Nazywa Go Barankiem Bożym, używając tytułu mającego duże oparcie w słowie Bożym Starego Testamentu, w poszczególnych księgach mówiących nam o zapowiedziach przekazywanych przez Boga na temat mającego przyjść Mesjasza, Bożego Pomazańca. Kiedy my mówimy o Jezusie jako Baranku Bożym przypominają się nam m.in. słowa z pieśni o Słudze Jahwe w księdze proroka Izajasza, słowa szczegółowo opisujące zapowiadane nam cierpienia Sługi Jahwe, który przyjął na Siebie ludzkie grzechy. Przypomina nam się też obraz baranka z księgi Wyjścia – gdzie Izraelici spożywali specjalnie przygotowanego baranka paschalnego przed swoim wyjściem z Egiptu, a krew tego zwierzęcia służyła do oznakowania drzwi tych domów, w których znajdowali się członkowie Narodu Wybranego. Zauważmy w tym miejscu, że każda Msza św. jest też dla nas przypomnieniem tego właśnie tytułu chrystologicznego, bo przed samą Komunią św. w czasie Mszy św. celebrans nam ukazuję Hostię mówiąc: „Oto Baranek Boży (...)”. Dziś i każdego dnia tego roku, każdego dnia życia dziękujmy Jezusowi za to, że stał się On dla nas Barankiem Bożym.
Czytany 171 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png