4 stycznia 2019

Napisał
J 1,35-42

Jan Chrzciciel stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: „Oto Baranek Boży”. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem.
Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: „Czego szukacie?”
Oni powiedzieli do Niego: „Rabbi! (to znaczy: Nauczycielu), gdzie mieszkasz?”
Odpowiedział im: „Chodźcie, a zobaczycie”. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej.
Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: „Znaleźliśmy Mesjasza” (to znaczy: Chrystusa). I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus wejrzawszy na niego rzekł: „Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazywał się Kefas” (to znaczy: Piotr).


     „Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: «Znaleźliśmy Mesjasza».”
Z słów dzisiejszej Ewangelii dowiadujemy się o pierwszym spotkaniu uczniów Jana z Jezusem. Idąc za wskazaniem Jana, dwóch idzie za Jezusem, rozmawia z Nim i zostaje z Nim – zapewne na dłuższej rozmowie, na dłuższym słuchaniu tego, co On chciał im przekazać. Następnego dnia, jak nas informuje Ewangelista, Andrzej zawiadamia swego brata Szymona o tym spotkaniu z oczekiwanym Mesjaszem – i następnie przyprowadza brata do Jezusa. Z opisu zawartego w Ewangelii przebija radość serca Andrzeja, który dzieli się wiadomością o spotkaniu z Mesjaszem. Podobna zapewne była radość drugiego z uczniów Jana Chrzciciela, który wraz z Andrzejem miał możliwość rozmowy z Jezusem. Podobną radość przeżył pewnie Szymon, a następnie inni, którzy spotykali Jezusa i przyjęli prawdę o tym, że On jest Pomazańcem, zapowiadanym przez Boga. Czy taka jest nasza radość płynąca ze spotkań z Chrystusem w naszym życiu? Spróbujmy popatrzeć na siebie samych wychodzących ze świątyni z uczestnictwa we Mszy św. czy z czasu spędzonego na adoracji Najświętszego Sakramentu. Spróbujmy przyjrzeć się sobie, kiedy kończymy czas osobistej modlitwy czy czytania Pisma św. Czy rzeczywiście jest w nas radość ze spotkania z kochającym nas Bogiem? Niech nasze spotkania z Jezusem będą także dla nas źródłem radości!
Czytany 173 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png